หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       รายงานผลการดำเนินงาน       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

"CWIE-เรื่องที่สถาบันอุดมศึกษาต้องทำ"
โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 769401
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 4
ประโยชน์สหกิจศึกษา
Co-op Newsletter ดูข่าวย้อนหลัง 2563    2562    2561    2560   2559   2558
จดหมายข่าว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
 
จดหมายข่าว ประจำเดือนตุลาคม 2564
 
จดหมายข่าว ประจำเดือนกันยายน 2564
 
จดหมายข่าว ประจำเดือนสิงหาคม 2564
 
จดหมายข่าว ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
 
จดหมายข่าว ประจำเดือนมิถุนายน 2564
 
จดหมายข่าว ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
 
จดหมายข่าว ประจำเดือนเมษายน 2564