หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 761260
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 1
Untitled Document
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม กิจกรรมที่ผ่านมา
 Image
  อ่านข่าวก่อนหน้านี้
หารือความร่วมมือโครงการรับพนักงานใหม่เข้าทำงานของบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอเรชั่น จำกัด
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพจัดประชุมหารือความร่วมมือโครงการรับพนักงานใหม่เข้าทำงานของบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอเรชั่น จำกัด ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอเรชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสารวินิจ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ และหาแนวทางในการเปิดรับพนักงานของบริษัทผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของบริษัทฯ โดยรองศาสาตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมหารือ ร่วมกับดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ รองประธานและผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ประเทศไทย บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอเรชั่น จำกัด โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และรองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี​ และบุคลากรฝ่ายทรัพยกรบุคคล จาก บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอเรชั่น จำกัด เข้าร่วมการหารือดังกล่าวด้วย
   

คุณอัจฉราภรณ์ ม่วงกรุง บัณฑิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณกับศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ในพิธีปราศรัยของอธิการบดี ในโอกาสครบ 28 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัย โดยเข้ารับโล่ดังกล่าวในฐานะที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนศิษย์เก่าสหกิจศึกษาดีเด่น เพื่อประกาศเกียรติคุณในวารสารสมาคมสหกิจศึกษาโลก ประจำปี 2561-2562
   
SUT Co-op FOTO Contest #3
ขอเชิญร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวด "SUT Co-op FOTO Contest #3" เพื่อชิงรางวัล Popular vote เพียงหนึ่งเดียว ทุนการศึกษามูลค่า 1,000 บาท โดยการกด like หรือ กด Love ภาพที่ท่านชอบมากที่สุด ในระหว่างวันที่ 3 - 14 ส.ค. 61 (โดยจะนับคะแนนเวลา 21.00 น. ของวันที่ 14 ส.ค. 61 และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด)  <<ภาพกิจกรรม>>
   
กิจกรรม "Inter Co-op ExSharing#2: ICES #2"
วันนี้ (3 สิงหาคม 2561) ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรม "Inter Co-op ExSharing#2: ICES #2" @SUT for a landing week ให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ (บัณฑิตศึกษา) Mr. Yoshihiro Kushima จาก Kanazawa Institute of Technology (KIT) ประเทศญี่ปุ่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ อาจารย์ ดร.สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และอาจารย์ ดร.จิรัชญา อายะวรรณา ร่วมกับบัณฑิตศึกษา มทส. อีก 6 คน ในการจัดกิจกรรมกลุ่ม Inter Co-op ExSharing#2 เพื่อให้นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ และนักศึกษาไทยได้แลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม และการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ ก่อนไปปฏิบัติงานในสัปดาห์ถัดไป ณ Western Digital (Thailand) Co., Ltd ระหว่างสิงหาคม – พฤศจิกายน 2561  <<ภาพกิจกรรม>>
   
หารือความร่วมมือการดำเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ
ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (รองศาสตราจารย์ ดร. กองพล อารีรักษ์) ร่วมกับ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาการเรียนการสอนและความเป็นสากล (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ รัตนพานี) ให้การต้อนรับ Professor Dr.Masahiro Inoue ตำแหน่ง Vice President จาก Shibaura Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น เพื่อร่วมหารือความร่วมมือการดำเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561   <<ภาพกิจกรรม>>
   
สัมมนาเตรียมความพร้อมการจัดสหกิจศึกษาประกอบการ (Enterprise Co-op)
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรมสัมมนาเตรียมความพร้อมการจัดสหกิจศึกษาประกอบการ (Enterprise Co-op) ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 โดยกิจกรรมประกอบด้วย การศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการชั้นนำ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท แดรี่โฮม จำกัด และ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) (ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์) และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นวัตกรรมสหกิจศึกษา” โดย ศาสตราจรย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หัวข้อ “หลักสูตรวิชาโทความเป็นผู้ประกอบการ (Minor Program in Entrepreneurship)” โดย รศ.ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม หัวข้อ “กระบวนการดำเนินงานสหกิจศึกษาประกอบการ Enterprise Co-op” โดย รศ.ดร.กองพล อารีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานสหกิจศึกษาประกอบการ Enterprise Co-op” โดยหัวหน้าฝ่ายศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ พร้อมทั้งการระดมความคิดเห็น/ให้ข้อเสนอแนะและการเสวนา เรื่อง “การจัดสหกิจศึกษาประกอบการ (Enterprise Co-op)” โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและมหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันสมาชิกเครือข่ายภาคตะวันออกฉียงเหนือตอนล่าง มากกว่า 50 ท่าน    <<ภาพกิจกรรม>>
   
กิจกรรม Industry-based Career Camp 2018
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ร่วมกับกลุ่มมิตรผล จัดกิจกรรม Industry-based Career Camp 2018 ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2561 ณ อุทยานมิตรผล ภูเขียว จ.ชัยภูมิ และโรงแรมเมเจอร์แกรนด์ ชุมแพ จ.ขอนแก่น นำโดยอาจารย์ ดร.สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์ รองผอ.ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมได้เรียนรู้และเข้าใจในอุตสาหกรรมน้ำตาลแบบครบวงจร รวมถึงเรื่องการบริหารงานทั้งหมดในกลุ่มมิตรผล กระบวนการการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมผ่านการเยี่ยมชม และปฏิบัติจริงตามสายอาชีพต่างๆ รวมถึงเพื่อให้ได้เรียนรู้การวางแผนสู่สายอาชีพตนเอง ในกลุ่มมิตรผลอีกด้วย โดยมีนักศึกษา มทส. และนักศึกษาจาก ม.ราชภัฏนครราชสีมา ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ม.ราชภัฏชัยภูมิ และม.วงษ์ชวลิตกุล ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร รวมจำนวน 63 คน    <<ภาพกิจกรรม>>
   
ประชุมหารือความร่วมมือการจัดสหกิจศึกษา
วันนี้ (วันที่ 4 กรกฎาคม 2561) ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดย รศ. ดร.กองพล อารีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมกับ ผศ. ดร.ปวีร์ ศิริรักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และอาจารย์ ดร.อุเทน ลีตน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ให้การต้อนรับ คุณสิทธิพรชัย รัตนะ (Position Campus Manager) จากบริษัท สยามมิชลิน จำกัด ในโอกาสเดินทางมาประชุมหารือความร่วมมือการจัดสหกิจศึกษา ณ อาคารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    <<ภาพกิจกรรม>>
   
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันนี้ (วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561) ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จำนวน 7 ท่าน โดยได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการสหกิจศึกษา” ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ชั้น 2    <<ภาพกิจกรรม>>
   
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา 3/2560
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง B5101 อาคารเรียนรวม 2 ประกอบด้วยกิจกรรมรับฟังโอวาทหลังกลับจากสหกิจศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ ให้เกียรติเป็นประธานในการให้โอวาทและบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การทำงานอย่างมืออาชีพ” ซึ่งในภาคการศึกษาที่ 3/2560 นี้ มีนักศึกษาออกปฏิบัติสหกิจศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 522 คน ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ (ระหว่าง 29 มีนาคม - 22 มิถุนายน 2561)    <<ภาพกิจกรรม>>
   
การสัมมนาเรื่อง “การเตรียมความพร้อมการจัดสหกิจศึกษาประกอบการ (Enterprise Co-op)”
ขอเชิญคณาจารณ์และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเข้าร่วมการสัมมนา "การเตรียมความพร้อมการจัดสหกิจศึกษาประกอบการ (Enterprise Co-op) " ในวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ณ เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
       
       
สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา