สถานที่จัดงานแผนที่แสดงเส้นทางการเดินภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อาคารสุรพัฒน์ 2คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
  
จัดโดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา