หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       รายงานผลการดำเนินงาน       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

"CWIE-เรื่องที่สถาบันอุดมศึกษาต้องทำ"
โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 768573
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 7
ประโยชน์สหกิจศึกษา
Co-op Newsletter ดูข่าวย้อนหลัง 2563    2562    2561    2560   2559   2558
จดหมายข่าว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
 
จดหมายข่าว ประจำเดือนตุลาคม 2563
 
จดหมายข่าว ประจำเดือนสิงหาคม 2563
 
จดหมายข่าว ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
 
จดหมายข่าว ประจำเดือนมีนาคม 2563
 
จดหมายข่าว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563