หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       รายงานผลการดำเนินงาน       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

"CWIE-เรื่องที่สถาบันอุดมศึกษาต้องทำ"
โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 769400
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 3
 ภาพกิจกรรม สหกิจศึกษา
กิจกรรมประจำปี 2561          2560            2559           2558          2557          2556          2555

   
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Planning Institute for High Impact Cooperative and Work-Integrated Education”
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาโลก สมาคมสหกิจศึกษาไทย และ WACE ISO @SUT จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Planning Institute for High Impact Cooperative and Work-Integrated Education” เมื่อวันที่ 1 – 4  ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ มีคณาจารย์และบุคลากรจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 31 คน จาก 6 ประเทศ ประกอบด้วย Australia 2 คน Japan 1 คน Namibia 7 คน South Africa 5 คน ไทย 15 คน และ United Arab Emirates 1 คน 
รูปภาพกิจกรรม

กิจกรรม “แนะนำสหกิจศึกษานานาชาติ”
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จัดกิจกรรมแนะนำสหกิจศึกษานานาชาติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558 ณ ห้อง B5206 อาคารเรียนรวม 2 โดยมีคุณกมลวรรณ บัณฑิตสาธิสรรค์ เป็นวิทยากรให้รายละเอียด และคุณพฤกษ์ สวัสดี นักศึกษาทุนสหกิจศึกษานานาชาติ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 สนใจเข้าฟังจำนวนกว่า 120 คน
<<ภาพกิจกรรม>>

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม การวางแผนบริหารเวลา
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม การวางแผนบริหารเวลา” ระหว่างวันที่ 26 - 27กันยายน 2558 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง B5206 ได้รับเกียรติจาก ดร.พอจิต วรรณรัต ผู้จัดการกลุ่มธุรกิจการศึกษา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และทีมงานจากบริษัทเป็นวิทยากร ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558
<<ภาพกิจกรรม>>

กิจกรรม "ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา 2558"
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ขอเชิญนักศึกษา B57 เข้าร่วมกิจกรรม "ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา 2558" **โปรดเข้าร่วมเพื่อรักษาสิทธิในการสมัครงานสหกิจศึกษา** หากติดเรียนในวันดังกล่าว ขอให้แจ้งชื่อที่สาขาวิชา เพื่อให้หัวหน้าสาขาวิชารับรอง และสาขาวิชาจะแจ้งรายชื่อผู้ที่ติดเรียนให้ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ทราบต่อไป สอบถามเพิ่มเติม โทร 0-4422-3040 หรือ 0-4422-3054

กิจกรรมพัฒนาทักษะ Microsoft Excel 2013 และเทคนิคการใช้งานเบื้องต้นสำหรับการทำงาน การบรรยายและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel 2013
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจ สมัคร กิจกรรมพัฒนาทักษะ Microsoft Excel 2013 และเทคนิคการใช้งานเบื้องต้นสำหรับการทำงาน การบรรยายและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel 2013 จำนวน 10 ชั่วโมง ทุกวันจันทร์ เวลา 17.00-19.30 น. จำนวน 4 สัปดาห์ (วันละ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เรียนห้อง Lab com 8 อาคารเรียนรวม 2 เริ่มวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 – 02 ตุลาคม 2558 วิทยากร : คุณรัชนีกร ทองมา ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 30 คนเท่านั้น!!! สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://goo.gl/D5rauh ติดตามรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ http://goo.gl/7AmGUg สอบถามเพิ่มเติม โทร. 044-223054 ในวันและเวลาราชการ

Preparation for Resume, Cover Letter and Job Interview Workshop
กิจกรรมพัฒนาทักษะการสัมภาษณ์งานและการเขียนจดหมายสมัครงานสหกิจศึกษา และจดหมายสมัครงานทั่วไปเป็นภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2558 ณ บ้านดินวังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
<<ภาพกิจกรรม>>
 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติ
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 15.00-17.00 น. ณ ห้อง B5101 โดยมี Mr.Bowen Song นักศึกษาสหกิจศึกษา จาก UVIC ประเทศแคนาดา ร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทั้งประเทศแคนาดาและประเทศจีน
<<ภาพกิจกรรม>>
   
จัดสัมมนาสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดสัมมนาสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครบ 25 ปี ที่เรียกว่า “ปีรัชดา มทส. หรือ SUT Silver Jubilee” เรื่อง “การจัดสหกิจศึกษาในสถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ” ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 –13.00 น. ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา <<ภาพกิจกรรม>>
   
สัมมนาหน่วยงาน ประจำปี 2558
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จัดสัมมนาหน่วยงาน ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2558 ณ โรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง จ.ขอนแก่น และศึกษาวัฒนธรรมอาเซียน จ.หนองคาย และประเทศลาวว
<<ภาพกิจกรรม>>
   
กิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษานานาชาติ เรื่อง รอบรู้ประชาคมอาเซียน หัวข้อ บัณฑิตไทยต้องพร้อมอย่างไรจึงจะได้ประโยชน์สูงสุดในยุค AEC
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษานานาชาติ เรื่อง รอบรู้ประชาคมอาเซียน หัวข้อ บัณฑิตไทยต้องพร้อมอย่างไรจึงจะได้ประโยชน์สูงสุดในยุค AEC โดยเชิญคุณคมกฤช จองบุญวัฒนา นักการทูตชำนาญการ กรมอาเซียน เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00–17.00 น. ณ ห้อง B5101 อาคารเรียนรวม 2 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ และมีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ตนเองได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดเทื่อสำเร็จการศึกษาในช่วงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
<<ภาพกิจกรรม>>
 
Inter Coop Sharing 1/2558
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จัดกิจกรรม International COOP Experience Sharing ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 16.00-18.00 น. ห้อง B5101 โดยมีนักศึกษาต่างชาติ นักศึกษาจำนวน 2 คน จาก RMIT University ประเทศออสเตรเลีย ได้แก่ Mr. Zein Jaber และ Mr. Osman Allouch เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติมาปฏิบัติงาน ณ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดเรื่องราวประเทศออสเตรเลีย รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
<<ภาพกิจกรรม>>

รอบรู้ประชาคมอาเซียน 1/2558
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษานานาชาติ เรื่อง รอบรู้ประชาคมอาเซียน หัวข้อ บัณฑิตไทยต้องพร้อมอย่างไรจึงจะได้ประโยชน์สูงสุดในยุค AEC โดยเชิญคุณคมกฤช จองบุญวัฒนา นักการทูตชำนาญการ กรมอาเซียน เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00–17.00 น. ณ ห้อง B5101 อาคารเรียนรวม 2 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ และมีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ตนเองได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดเทื่อสำเร็จการศึกษาในช่วงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
<<ภาพกิจกรรม>>

กิจกรรมสัปดาห์ภาพยนตร์เพื่อการพัฒนาอาชีพ
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ร่วมกับ ศูนย์บรรณสารฯ
จัด “กิจกรรมสัปดาห์ภาพยนตร์เพื่อการพัฒนาอาชีพ”
ระหว่างวันที่ 19-25 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องบรรณสารสาธิต อาคารบรรณสาร ชั้น4
รายละเอียดวันฉายและรายชื่อหนัง
1. วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 58 เวลา 13.30-16.00 น. เรื่อง Jobs สตีฟ จ็อบส์ อัจฉริยะเปลี่ยนโลก
2. วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 58 เวลา 13.30-16.00 น. เรื่อง Top Secret วัยรุ่นพันล้าน
3. วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 58 เวลา 13.30-16.00 น. เรื่อง THE DEVIL WEARS PRADA
4. วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 58 เวลา 13.30-16.00 น. เรื่อง มหา’ลัย เหมืองแร่
5. วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 58 เวลา 10.00-12.00 น. เรื่อง The Social Network
6. วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 58 เวลา 13.30-16.00 น. เรื่อง Top Secret วัยรุ่นพันล้าน
7. วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 58 เวลา 13.30-16.00 น. เรื่อง The Social Networkการ
สามารถดูรายละเอียด <<คลิ๊ก>>

กิจกรรมพัฒนาทักษะ Microsoft Word & PowerPoint 2013 และเทคนิคการใช้งาน
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ Microsoft Word & PowerPoint 2013 และเทคนิคการใช้งาน
การบรรยายและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Microsoft Word & PowerPoint 2013
จำนวน 10 ชั่วโมง ทุกวันจันทร์ เวลา 17.00-19.30 น.
จำนวน 4 สัปดาห์ (วันละ 2 ชั่วโมง 30 นาที)
เรียนห้อง Lab com 7 อาคารเรียนรวม 2 เริ่มวันศุกร์ที่ 8 – ศุกร์ 29 พฤษภาคม 2558 วิทยากร : คุณรัชนีกร ทองมา
สามารถดูรายละเอียด <<คลิ๊ก>>

กิจกรรม "มัชฌิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ตอน เติมไฟ...สู่ฝัน"
ศูนย์สหกิจศึกษาจัดกิจกรรมมัชฌิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ อาคารเรียนรวม 1 เพื่อสร้างความเข้าใจ และสร้างแรงบันดาลใจในการเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน เป็นประธาน โดยมีการให้ข้อมูลสหกิจศึกษา จาก ผศ.ดร. บุญชัย วิจิตรเสถียร ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ และได้เชิญศิษย์เก่า มทส. ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อลงประกาศเกียรติคุณในวารสารสมาคมสหกิจศึกษาโลก จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ คุณสุพรรณ บุญสุยา คุณไชยา ทองรัตนะ คุณนราพัฒน์ แสงปัดสา และคุณเจษฎา ศิริเมือง ให้เกียรติร่วมเสวนา ให้หัวข้อ "เติมไฟ..สู่ฝัน"

กิจกรรมแนะนำสหกิจศึกษา และแนะนำข้อมูลประเทศนามิเบีย
กิจกรรมแนะนำสหกิจศึกษา และแนะนำข้อมูลประเทศนามิเบีย ภาคการศึกษาที่ 3/2557 สำหรับนักศึกษาที่มีความสนใจ ได้รับเกียรติจาก Mr. Carva Pop Director of Centre for Cooperative Education ,Polytechnic Namibia เป็นวิทยากร ในวันพฤหัสดีที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 17.00-18.00 น. ณ ห้อง B3014 <<ภาพกิจกรรม>>

กิจกรรม "แนะนำสหกิจศึกษานานาชาติ"
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จัดกิจกรรมแนะนำสหกิจศึกษานานาชาติ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เวลา 15.00-17.00 น. ณ ห้อง B5206 อาคารเรียนรวมสอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติให้กับนักศึกษา มทส. ทั่วไปที่สนใจ และเป็นการให้ข้อมูลการเตรียมตัวเพื่อสมัครงานสหกิจศึกษานานาชาติอีกด้วย โดยกิจกรรมประกบอด้วย การบรรยายสหกิจศึกษานานาชาติ โดย ผศ.ดร.สุนิติยา เถื่อนนาดี รองผอ.ศูนย์สหกิจศึกษาฯ และมีการเเลกเปลี่ยนประสบการณ์สหกิจศึกษานานาชาติ จากนักศึกษารุ่นพี่ที่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติมาแล้ว จำนวน 3 คน คือ นายพฤกษ์ สวัสดี นายกฤตเมธ โพธิ์ทอง และนางสาวนิชาภัทร บุญญานันท์ <<ภาพกิจกรรม>>

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Industry-based Special Experience Sharing : กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมแบบครบวงจร” โดยบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ขอเรียนเชิญบุคลากร นักศึกษาและบุคคลที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Industry-based Special Experience Sharing : กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมแบบครบวงจร” โดยบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติบรรยายโดย คุณนิพพิชน์ นริญปพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจการศึกษา และคุณบรรพต บุญช่วย ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการตลาด กลุ่มธุรกิจการศึกษา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 เวลา 16.00-18.00 น. ณ ห้อง B5101 อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาอาชีพ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โทร. 044-223054 <<ภาพกิจกรรม>>

กิจกรรมพิเศษ Inter Coop Sharing 3/57
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จัดกิจกรรม International COOP Experience Sharing ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 16.00-18.00 น. ห้อง B5101 โดยมีนักศึกษาต่างชาติ จำนวน 2 คน จาก RMIT University ประเทศออสเตรเลีย ได้แก่ Mr. Anthony Ko และ Mr. Rolin Kochattu Paul เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติมาปฏิบัติงาน ณ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุขสรรพ์ ศุภเสรษฐเสรี เป็นวิทยากรนำเสวนา <<ภาพกิจกรรม>>

บรรยายพิเศษ เรื่อง รอบรู้ประชาคมอาเซียน หัวข้อ 31 ธันวาคม เริ่มต้น AEC
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง รอบรู้ประชาคมอาเซ๊ยน หัวข้อ “31 ธันวาคม 2558 เริ่มต้น AEC” ให้กับนักศึกษาที่มี่ความสนใจเข้ารับฟัง โดยได้รับเกียรติจากคุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ นายกสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2558 เวลา 16.00-18.00 น. ณ ห้อง B5101 อาคารเรียนรวม 2 <<ภาพกิจกรรม>>

อบรมการเขียนจดหมายสมัครงาน และ Resume เป็นภาษาอังกฤษ
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดอบรมการเขียนจดหมายสมัครงาน และ Resume เป็นภาษาอังกฤษ ให้นัศึกษาเตรียมสหกิจศึกษา 3/57 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 โดยมีอาจารย์ ดร.สุขสรรพ์ ศุภเศรษฐเสรี สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ เป็นวิทยากร
<<ภาพกิจกรรม>>

บรรยายพิเศษ เรื่อง มารยาทสากล
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง มารยาทสากล ให้นัศึกษาเตรียมสหกิจศึกษา 3/57 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ประมุลศุข อาจารย์ ดร.รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ และ ตัวแทนนักศึกษาจากชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นวิทยากร<<ภาพกิจกรรม>>

SUT JOBFAIR & COOPFAIR 2015
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มทส. ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิตและตลาดนัดงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มทส. โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน และคุณเที่ยง ดอกกระโทก ผู้ช่วยจัดหารงานจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานร่วมกัน โดยมีสถานประกอบการเข้าร่วมกว่า 90 แห่ง <<ภาพกิจกรรม>>

โครงการ Mitr Phol Career Camp รุ่นที่ 6
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ขอเชิญชวนน้องๆปี 2 ในสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร และสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เข้าร่วมฟังรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการ Mitr Phol Career Camp รุ่นที่ 6 ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 10.00–12.00 น. ณ ห้อง B5201 อาคารเรียนรวม 2

กิจกรรม "Industry-based Career Camp 2014 : อุตสาหกรรมน้ำตาล"
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ร่วมกับ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทในเครือ จัดกิจกรรม Industry-based Career Camp : อุตสาหกรรมน้ำตาล ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2558 ณ อุทยานมิตรผล ภูเขียว จ.ชัยภูมิ <<ภาพกิจกรรม>>

พิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ในวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 โดยได้รับเกียรติจากคุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธี ร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กิจกรรมประกอบด้วย การมอบสัมฤทธิบัตรนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น การมอบเกียรติบัตรโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น การมอบเกียรติบัตรนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ พร้อมกันนี้ท่านประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อ การเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมในประชาคมอาเซียน อีกด้วย <<ภาพกิจกรรม>>