หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       รายงานผลการดำเนินงาน       รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 778393
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 1
ติดต่อศูนย์สหกิจศึกษา
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อาคารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ, ตั้งอยู่ด้านหลังอาคารเรียนรวม 2,

111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 0-4422-3046-8 โทรสาร 0-4422-3045, 0-4422-3053

E-mail : coop@sut.ac.th

Website : http://coop.sut.ac.th/

ตำแหน่ง GPS : ละติจูด, ลองจิจูด  14.881474,102.015555