หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       รายงานผลการดำเนินงาน       รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 778105
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 1
 Image
 
 
ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนของ PLEXUS (Thailand) Co., Ltd.
วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และผู้แทนของ PLEXUS (Thailand) Co., Ltd. โดย Mr. Teong Wah Tan, General Manager คุณ Athipong Toompharuk ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และคุณมนรดา สุขประชัย ประชุมหารือร่วมกันผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดย PLEXUS (Thailand) Co., Ltd. ดำเนินธุรกิจด้าน.... รายละเอียดเพิ่มเติม
 
ประชุมหารือกับ บริษัท ไอเบล (ประเทศไทย) จำกัด
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับ บริษัท ไอเบล (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางในการประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้แก่นักศึกษา มทส. รวมถึงพัฒนาความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams Meeting.... รายละเอียดเพิ่มเติม
 
ร่วมประชุมหารือกับผู้บริหาร และพนักงานที่ปรึกษาของสถานประกอบการ
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับผู้บริหาร และพนักงานที่ปรึกษาของสถานประกอบการ จำนวน 13 แห่ง โดยมีการจัดประชุมรวม 3 ครั้ง เพื่อให้สถานประกอบการทุกแห่งที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษาประกอบการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช และเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ ได้มีความเข้าใจ และร่วมจัดสหกิจศึกษาประกอบการตรงตามวัตถุประสงค์ เมื่อวันที่ 25, 28 และ 30 พฤศจิกายน 2565 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting... รายละเอียดเพิ่มเติม
 
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 11.30 น. ในรูปแบบการบรรยายออนไลน์ผ่าน ZOOM Cloud Meetings และ Facebook Live ผ่าน Fanpage SUT Pre Co-op เตรียมสหกิจศึกษา มทส. โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวให้โอวาทและบรรยายในหัวข้อ “การทำงานอย่างมืออาชีพ" เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงาน.... รายละเอียดเพิ่มเติม
 
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 5/2565ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และการประชุมทางไกลด้วยระบบ ZOOM CLOUD MEETING โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ในฐานะประธานเครือข่ายฯ เป็นประธานที่ประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกเครือข่ายฯ รับทราบผล.... รายละเอียดเพิ่มเติม
 
ต้อนรับคณะการศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับรองผู้อำนวยการและผู้แทนฝ่ายให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จำนวน 91 คน โดยได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการสหกิจศึกษา” ณ ห้อง.... อาคารเรียมรวม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบและกระบวนการดำเนินงานสหกิจศึกษา.... รายละเอียดเพิ่มเติม
 
อีซี่ (2018) จำกัด สัมภาษณ์นักศึกษาสหกิจศึกษา ภาค 2/2565
วันนี้ (1 พฤศจิกายน 2565) เวลา 10.00 น. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ให้การต้อนรับ คุณจิรายุ แก้วพะเนาว์ ผู้บริหาร บริษัท อีซี่ (2018) จำกัด และคณะ ในโอกาสเดินทางมาสัมภาษณ์นักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี .... รายละเอียดเพิ่มเติม
 
เข้าร่วมประชุมหารือกับบริษัท อีซี่ 2018 จำกัด
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 15.30 น. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับบริษัท อีซี่ 2018 จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.... รายละเอียดเพิ่มเติม
 
เข้าร่วมประชุมหารือกับบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด
เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ประชุมหารือร่วมกับบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด ผ่านระบบ ZOOM CLOUD MEETING โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด .... รายละเอียดเพิ่มเติม
 
บรรยายพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อนสหกิจศึกษาสู่การเป็นผู้นำด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ของ มทส."
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อนสหกิจศึกษาสู่การเป็นผู้นำด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ของ มทส. โดยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และนายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้เข้าใจ เข้าถึง และพร้อมที่จะขับเคลื่อน CWIE ของมหาวิทยาลัยแบบเชิงรุก ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดบรรยายครั้งนี้สืบเนื่องจากที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ประกาศใช้ชื่อ สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education, CWIE).... รายละเอียดเพิ่มเติม
 
การศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับรองผู้อำนวยการและผู้แทนฝ่ายให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 10 คน โดยได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ของ มทส." และยังถือโอกาสนี้ให้ข้อมูลในการบริหารจัดการหลักสูตร CWIE โดยหน่วย CWIE Management Consulting Service Unit (CSU) ของ มทส. ซึ่งจำหน่ายซอฟต์แวร์บริหารจัดการ.... รายละเอียดเพิ่มเติม
 
อบรม "เทคนิคการสื่อสารเพื่อการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ"
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดอบรม ในหัวข้อ "เทคนิคการสื่อสารเพื่อการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ" เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 5209 อาคารเรียนรวม ในรูปแบบการบรรยายให้ความรู้เบื้องต้น สลับกับการฝึกปฏิบัติจริง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พงศ์ปณต พัสระ หรือในนาม “โค้ชช่อปรับความคิด” มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติให้กับนักศึกษาในครั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษาที่กำลังจะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและนักศึกษาที่สนใจ ได้ทราบเทคนิคการนำเสนอให้โดนใจ.... รายละเอียดเพิ่มเติม
 
การประชุมประธานคณาจารย์นิเทศประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดประชุมประธานคณาจารย์นิเทศประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 ณ ด้วยระบบ ZOOM CLOUD MEETING โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เป็นประธานที่ประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่าน ประกอบด้วย การสรุปผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 3/2564 สรุปผลการจัดหางานสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 รายงานข้อมูล.... รายละเอียดเพิ่มเติม
 
การสอบสัมภาษณ์และคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ เพื่อรับทุนกองทุนสหกิจศึกษา
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดการสอบสัมภาษณ์และคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติเพื่อรับทุนกองทุนสหกิจศึกษานานาชาติและการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในต่างประเทศ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 ผ่านการประชุมทางไกลด้วยระบบ ZOOM CLOUD MEETING ทั้งนี้มีนักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์ จำนวน 3 ราย ซึ่งจะไปปฏิบัติสหกิจศึกษาต่างประเทศ ภาคการศึกษาที่ 2/2565 ณ University of Victoria ประเทศแคนาคา จำนวน 1 ราย และ Mie University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 รายรายละเอียดเพิ่มเติม
 
ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (ผศ. ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข) ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์ Mr. Shunsuke Katsumata นักศึกษา สาขาวิชา Science and Technology จาก International College of Technology (ICT), Kanazawa ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ นักศึกษาจะเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1 สัปดาห์ก่อนเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ Knowledge Xchange กรุงเทพมหานคร โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงานระหว่างเดือนกันยายน 2565 – มกราคม พ.ศ. 2566รายละเอียดเพิ่มเติม
 
การประชุมเพื่อขับเคลื่อนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอุดม
เมื่อวันจันทร์ที่ 12 - วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพในฐานะประธานเครือข่าย CWIE ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมดังกล่าวมีการประกาศเรื่องการเปลี่ยนชื่อเครือข่าย จาก “เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา” เป็น “เครือข่าย CWIE” เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพทั้งในเชิงนโยบาย สอดคล้องกับแนวทางส่งเสริมการจัด CWIE การประชุมประกอบด้วย.... รายละเอียดเพิ่มเติม
 
อบรม “10 เทคนิคการสร้างสัมพันธ์อย่างรวดเร็ว”
วันนี้ 2 กันยายน 2565 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ในหัวข้อ “10 เทคนิคการสร้างสัมพันธ์อย่างรวดเร็ว” ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และผู้ที่สนใจ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักเทคนิคในการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น และเห็นคุณค่าของสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาในระหว่างการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และการทำงานในระหว่างการไปปฏิบัติงานสหกิจ........... รายละเอียดเพิ่มเติม
 
ประกาศรายชื่อ นศ. สหกิจศึกษาดีเด่น
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น นักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำภาคสหกิจศึกษาที่ 3/2564 ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวสาขาวิชาเป็นผู้รับรองรายชื่อนักศึกษาที่มีคุณลักษณะเหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละสาขาวิชาดูรายชื่อ
 
โครงการ “WACE Global Challenge รุ่นที่ 5
นักศึกษากำลังมองหาประสบการณ์การทำงานร่วมกับองค์กรในระดับนานาชาติอยู่หรือไม่? โครงการ “WACE Global Challenge” คือคำตอบ โครงการ “WACE Global Challenge รุ่นที่ 5” (The 4-week virtual program) เปิดรับสมัครนักศึกษาแล้ว สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ
+ประสบการณ์การทำงานร่วมกับองค์กรระดับนานาชาติ
+ประสบการณ์การทำงานเป็นทีมร่วมกับนักศึกษาชาวต่างชาติจากทั่วโลก
+การทำงานในรูปแบบ virtual เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ รายละเอียดเพิ่มเติม
 
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ "10 เทคนิคการสร้างสัมพันธ์อย่างรวดเร็ว"
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ในหัวข้อ "10 เทคนิคการสร้างสัมพันธ์อย่างรวดเร็ว" ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 15.00 - 17.00 น.
ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings ID : 4101 01 2563
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ >> https://forms.gle/Lr1PjR5MEVRbfMjN6
 
กิจกรรมแนะนำธุรกิจกลุ่มไทยออยล์ พร้อมเปิดรับสมัครทุนการศึกษา และฝึกงาน
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับส่วนกิจการนักศึกษา งานทุนการศึกษา ให้การต้อนรับ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในกิจกรรมแนะนำธุรกิจกลุ่มไทยออยล์ พร้อมเปิดรับสมัครทุนการศึกษา และฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องเรียน B3103 อาคารเรียนรวม 1 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 เข้าร่วมยื่นใบสมัครและทำแบบทดสอบในการเข้ารับทุน พร้อมยื่นใบสมัครเข้าฝึกงานกับทางบริษัท ประจำปีการศึกษา 2565 อ่านต่อ
 
สัมมนาสถานประกอบการที่ร่วมจัด CWIE กับ มทส.
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดสัมมนาสถานประกอบการที่ร่วมจัด CWIE กับ มทส. เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมบางแสน โรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง จ.ชลบุรี โดยมีผู้แทนจากสถานประกอบการที่ร่วมจัด CWIE เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก คุณทรงธรรม หัตถา Manager HR System & MP Planning Section ผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมบรรยายกับ ผศ. ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข (ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ) ในหัวข้อ "เทคนิคจัด CWIE อ่านต่อ
 
รับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยน Mie University Exchange Student Application (April 2023)
สมัครแลกเปลี่ยน นศ.ไปญี่ปุ่น !!! Mie University Exchange Student Application (April 2023) Mie University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัคร Exchange Student Application (April 2023) ดังนี้ 1) Special Auditing Students 2) Special Research Students โปรดอ่านรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติม และดาวโหลดเอกสารการสมัครได้ที่...... (อ่านต่อ)
 
จัดอบรมหลักสูตร"คณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศและผู้ปฏิบัติงาน CWIE
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในฐานะแม่เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดการอบรมร่วมเรียนรู้ หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศ CWIE และผู้ปฏิบัติงาน CWIE ในสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ" ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีคณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และตัวแทนสถานประกอบการ เข้าร่วมการอบรม จำนวน 150 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (อ่านต่อ)
 
รับโล่รางวัลสำนักงานสีเขียว ปี 2564 (Green office) ระดับดีเยี่ยม
ขอแสดงความยินดีกับศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ในโอกาสได้รับการรับรอง สำนักงานสีเขียวปี 2564 (Green office) ระดับดีเยี่ยม โดย ผศ. ดร. กีรติ สุลักษณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เป็นตัวแทนเข้ารับโล่รางวัล ในงานประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ เมื่อวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งรางวัลดังกล่าวนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจของหน่วยงานที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ลดการใช้พลังงาน และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ (อ่านต่อ)
 
Online Exchange Program (October 2022)
Mie University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษา Online Exchange Program (October 2022) จำนวน 2 หลักสูตร (เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) ดังนี้
1. Course for beginners: Communication in Japanese
2. Course for upper intermediate: Intermediate, Listening Comprehension and Communication (สำหรับผู้ที่มีผลการทดสอบ Japanese-Language Proficiency Test ในระดับ N1 หรือ N2)
เอกสารการสมัคร... (อ่านต่อ)
 
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2564
เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ในรูปแบบการบรรยายออนไลน์ผ่าน ZOOM Cloud Meetings โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กีรติ สุลักษณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวให้โอวาทและบรรยายในหัวข้อ “คุยกันไม่รู้เรื่อง" เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารในองค์กรสำหรับการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน และกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ "เทคนิคการนำเสนอโครงงาน" โดย อาจารย์พงศ์วราวุฑฒิ หมื่นยุทธิ จากโครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความรู้เป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (อ่านต่อ)
 
กิจกรรมปฐมนิเทศสหกิจศึกษา 2564
ขอเชิญ นศ. ชั้นปีที่ 1 (B64) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีสังคม วิทยาศาสตร์ และ สาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศสหกิจศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 - 17.00 น. ผ่าน ZOOM 4101012563 หรือ Live on fanpage Co-op at SUT มีการเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรม หากไม่สามารถเข้าร่วมได้ โปรดแจ้งที่ https://forms.gle/zqX2QMm1knt1pgvp7 ... (อ่านต่อ)
 
MOU มทส. บริษัท แคนาเดียน โซลาร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพจัดพิธีลงนามความร่วมมือทาง วิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ บริษัท แคนาเดียน โซลาร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ห้อง 407 – ตึกอำนวยการ บริษัท แคนาเดียน โซลาร์ฯ จ.ชลบุรี เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการเรียนการ สอนที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง และเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งพัฒนาวิชาการและ ศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ก้าวทันเทคโนโลยีมีความสามารถพร้อมที่จะ ... (อ่านต่อ)
 
ร่วมงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการการศึกษากับการทำงาน ครั้งที่ 12
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนำ โดยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ประมูลศุข ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ สุลักษณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการการศึกษากับการทำงาน ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2565 (อ่านต่อ)
 
รางวัลประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คณาจารย์ และสถานประกอบการ ที่ได้รับรางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภทต่างๆ ดังนี้...(อ่านต่อ)
 
รางวัลผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2564
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2564 ทั้งนี้ นักศึกษาที่ได้รับรางวัล สามารถติดต่อเข้ารับรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์สหกิจศึกษาฯ...(อ่านต่อ)
 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำภาค 2/2564
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น นักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำภาคสหกิจศึกษาที่ 2/2564 ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวสาขาวิชาเป็นผู้รับรองรายชื่อนักศึกษาที่มีคุณลักษณะเหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละสาขาวิชา... (อ่านต่อ)
 
การประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์สหกิจศึกษาฯ ครั้งที่ 2/2565
เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และการประชุมทางไกลด้วยระบบ ZOOM CLOUD MEETING โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่าน อาทิ การจัดกิจกรรมของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ผลการจัดหางานสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 รายงานสถิติจำนวนนัก... (อ่านต่อ)
 
การประชุมประธานคณาจารย์นิเทศประจำภาคการศึกษาที่ 3/2564
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดประชุมประธานคณาจารย์นิเทศประจำภาคการศึกษาที่ 3/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 ณ ด้วยระบบ ZOOM CLOUD MEETING โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เป็นประธานที่ประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่าน ประกอบด้วย การสรุปผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2564 สรุ..... (อ่านต่อ)
 
การศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับรองผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จำนวน 31 ท่าน โดยได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการสหกิจศึกษา” และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบและกระบวนการดำเนินงานสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อ่านต่อ)
 
โครงการ “WACE Global Challenge รุ่นที่ 4”
นักศึกษากำลังมองหาประสบการณ์การทำงานร่วมกับองค์กรในระดับนานาชาติอยู่หรือไม่? (ทำงานผ่านช่องทางสื่อสารอินเตอร์เน็ตในยุค New normal) โครงการ “WACE Global Challenge รุ่นที่ 4” เปิดรับสมัครนักศึกษาแล้ว สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ
- ประสบการณ์การทำงานร่วมกับองค์กรระดับนานาชาติ
- ประสบการณ์การทำงานเป็นทีมร่วมกับนักศึกษาชาวต่างชาติจากทั่วโลก
- การทำงานในรูปแบบ virtual เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์
กำหนดการส่งเอกสารการสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
การสอบสัมภาษณ์และคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับทุนกองทุนสหกิจศึกษานานาชาติและการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในต่างประเทศ
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดการสอบสัมภาษณ์และคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับทุนกองทุนสหกิจศึกษานานาชาติและการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในต่างประเทศ เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 ผ่านการประชุมทางไกลด้วยระบบ ZOOM CLOUD MEETING ทั้งนี้มีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจาก Shibaura Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น และมีกำหนดจะไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในต่างประเทศ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2564 ได้ยื่นสมัครขอรับทุนฯ ทั้งนี้ มีนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์จำนวน 3 ราย ซึ่งจะมีการประกาศผลผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนดังกล่าวต่อไป (ดูเพิ่มเติม)
 
โอกาสในการไปสหกิจศึกษา และร่วมงาน บริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญชวนนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป รับฟังโอกาสในการไปสหกิจศึกษา และโอกาสในการร่วมงาน บริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด (DSST) รูปแบบกิจกรรม : ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.00 – 18.00 น.
ลิ้งค์ข้อมูลแนะนำสถานประกอบการ (ดูเพิ่มเติม)
 
ประชุมหารือความร่วมมือในการจัดสหกิจศึกษา
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ สุลักษณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ นำคณะอาจารย์ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพร จันทร์ฉาย รองคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม อาจารย์ธนสิทธิ์ สุขสุทธิ์ อาจารย์มานะศักดิ์ ภมรมาลีรัตน์ และนักศึกษาหลักสูตรนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ไปประชุมหารือความร่วมมือในการจัดสหกิจศึกษากับผู้ประกอบการในพื้นที่ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เพชรดา ศรชัยไพศาล นายกสมาคมภาษาเพื่อการศึกษาอาชีพและธุรกิจนำเที่ยว ในการบรรยาย ให้ความรู้ และนำคณะเดินทางเข้าศึกษาดูงานในพื้นที่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 และได้ดำเนินการภายใต้มาตรการสถานการณ์โควิด-19 อย่างเคร่งครัด
 
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป บริษัท เด็นโซ่ อินโนเวทีฟ แมนูแฟคเจอริ่ง โซลูชั่น เอเชีย จำกัด
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญชวนนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป รับฟังโอกาสในการไปสหกิจศึกษา และโอกาสในการร่วมงาน บริษัท เด็นโซ่ อินโนเวทีฟ แมนูแฟคเจอริ่ง โซลูชั่น เอเชีย จำกัด รูปแบบกิจกรรม : ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.00 – 18.00 น.
สหกิจศึกษาที่ Denso ดีอย่างไร https://youtu.be/1wlLCFIB1lc ไปสหกิจศึกษาที่ Denso ได้ทำโครงงานอะไรบ้าง https://youtu.be/XK230HfGhss
ลิ้งค์ข้อมูลแนะนำสถานประกอบการ
1) https://www.facebook.com/ThaiDENSOGroup/videos/1907382819274807
2) https://www.youtube.com/watch?v=H0_wJ3Z3iNE (ดูเพิ่มเติม)
 
เปิดรับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติจากมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือ เพื่อไปแลกเปลี่ยนประจำเทอม Fall 2022 (October 2022)
Mie University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีความร่วมมือกับ มทส. เปิดรับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติจากมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือ เพื่อไปแลกเปลี่ยนประจำเทอม Fall 2022 (October 2022) - รายละเอียดเพิ่มเติม และเอกสารการสมัคร https://bit.ly/3tn1gT3 หรือสแกน QR code - Application Guide for October 2022 https://bit.ly/3FJuSwD - ส่งเอกสารการสมัครมาที่ e-mail: kamonwan@sut.ac.th ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษาฯ (กมลวรรณ) โทร. 044-223052 หรือ e-mail: kamonwan@sut.ac.th ***ทั้งนี้ Mie University ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (ดูเพิ่มเติม)
 
การรับสมัคร นศ. สหกิจศึกษานานาชาติ เทอม 2/2565 ของ University of Victoria
University of Victoria รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่ประเทศแคนาดา ในภาคการศึกษาที่ 2/2565 (พฤศจิกายน 2565 – มีนาคม 2566) จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้ 1. Research Intern for Computer-Aided Design and Engineering (CAD/CAE) 2. Research Intern for Model Based Design of Electrified Vehicles (EVs) นักศึกษาที่สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครงานสหกิจศึกษานานาชาติ (ดาวน์โหลดเอกสารได้จาก http://coop.sut.ac.th/inter/index หรือสแกน QR Code) และส่งเอกสารในรูปแบบ pdf ไฟล์ มาทีอีเมล kamonwan@sut.ac.th ภายในวันที่ 14 มกราคม 2565 หมายเหตุ University of Victoria สงวนสิทธิ์การคัดเลือกนักศึกษา ทั้งนี้ การขออนุญาตเดินทางเข้าประเทศแคนาดา และระเบียบพิธีการตรวจคนเข้าเมือง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล kamonwan@sut.ac.th หรือ โทร. 044-223052 (ดูเพิ่มเติม)