หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       รายงานผลการดำเนินงาน       รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 778600
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 1
 Image
   

นางสาวนิชดา จิมขุนทด

    สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาภาคการศึกษา 1/2557
ณ  BIG M Group Service Co.,Ltd
ประเทศพม่า
      คลิกชมผลงาน
       
   

นางสาวมนรดา  สุขประชัย

    สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์)
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาภาคการศึกษา 1/2558
ณ  Careers and Employability Department,
Royal Melbourne Institute of Technology
ประเทศออสเตรเลีย
      คลิกชมผลงาน
       
   

นางสาวสุภางค์  อังคนินันท์

    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์)
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาภาคการศึกษา 2/2558
ณ Hino motors, Ltd.
ประเทศญี่ปุ่น 
      คลิกชมผลงาน
       
       
       
       
       

©2012 The Center for Cooperative Education and Career Development
Suranaree University of Technology
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4422-3046-57 โทรสาร 0-4422-3045,53 E-mail : coop@sut.ac.th
ติดต่อ Web Master 0-4422-3098