หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       รายงานผลการดำเนินงาน       รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 778512
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 1
การสัมมนาวิชาการ สหกิจศึกษา
การประเมินผลให้นักศึกษาสหกิจศึกษา โดยสถานประกอบการ
นักศึกษาจะนำซอง Supervisor มอบให้กับพนักงานที่ปรึกษา โดยในซองนั้นจะบรรจุแบบประเมินผล 2 ชุด ดังนี้
  1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
  2. พนักงานที่ปรึกษาจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด อย่างช้าที่สุดภายในสัปดาห์สุดท้ายของการปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยอาจจะชี้แจงผลการประเมินให้นักศึกษาทราบ

  3. แบบประเมินผลรายงานวิชาการ
  4. ขอให้พนักงานที่ปรึกษาตรวจแก้ไขรายงานให้นักศึกษาแล้วทำการประเมินผลเนื้อหาและการเขียนรายงาน ทั้งนี้นักศึกษาต้องแก้ไขรายงาน จัดทำรายงานให้สมบูรณ์และนำส่งให้มหาวิทยาลัย 
**การส่งแบบประเมินการปฏิบัติงานและแบบประเมินผลรายงานกลับยังศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ**

  • ปิดผนึกซอง Supervisor แล้วมอบให้นักศึกษานำกลับมาส่งด้วยตนเอง
  • พนักงานที่ปรึกษาส่งแบบประเมินโดยตรงให้ศูนย์ ฯ ได้ทาง โทรสาร : 0-4422-3045, 0-4422-3053 และ E-mail : coop@sut.ac.th