หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       รายงานผลการดำเนินงาน       รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 778395
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 1
ประกันคุณภาพ สหกิจศึกษา
  รายชื่อคณะทำงานประกันคุณภาพศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
  คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  ที่ 155/2552 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552
   
 
  รายชื่อคณะทำงาน ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ที่ปรึกษา
รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ประธาน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา คณะทำงาน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาอาชีพ คณะทำงาน
หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา คณะทำงาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะทำงานและเลขานุการ
   
 
ปีการศึกษา 2559
  รายงานการประเมินตนเอง   คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา  
     
         
รายการหลักฐานประกอบการจัดทำรายงานประเมินตนเอง
ประจำปีการศึกษา 2559
 
 
ปีการศึกษา 2558
  รายงานการประเมินตนเอง   คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา  
     
         
รายการหลักฐานประกอบการจัดทำรายงานประเมินตนเอง
ประจำปีการศึกษา 2558
 
 
ปีการศึกษา 2557
  รายงานการประเมินตนเอง   คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา  
     
         
รายการหลักฐานประกอบการจัดทำรายงานประเมินตนเอง
ประจำปีการศึกษา 2557
 
ปีการศึกษา 2556
  รายงานการประเมินตนเอง   คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา  
     
         
รายการหลักฐานประกอบการจัดทำรายงานประเมินตนเอง
ประจำปีการศึกษา 2556
 
ปีการศึกษา 2555
  รายงานการประเมินตนเอง   คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา  
     
         
รายการหลักฐานประกอบการจัดทำรายงานประเมินตนเอง
ประจำปีการศึกษา 2555
 
ปีการศึกษา 2554
  รายงานการประเมินตนเอง   คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา  
     
         
รายการหลักฐานประกอบการจัดทำรายงานประเมินตนเอง
ประจำปีการศึกษา 2554
 
ปีการศึกษา 2553
  รายงานการประเมินตนเอง   คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา  
     
         
รายการหลักฐานประกอบการจัดทำรายงานประเมินตนเอง
ประจำปีการศึกษา 2553
   
ปีการศึกษา 2552
  รายงานการประเมินตนเอง   คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา