หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       รายงานผลการดำเนินงาน       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

"CWIE-เรื่องที่สถาบันอุดมศึกษาต้องทำ"
โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 768573
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 7
ประโยชน์สหกิจศึกษา
Co-op Newsletter ดูข่าวย้อนหลัง 2562    2561    2560   2559   2558
จดหมายข่าว ประจำเดือนธันวาคม 2561
 
จดหมายข่าว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
 
จดหมายข่าว ประจำเดือน ตุลาคม 2561
จดหมายข่าว ประจำเดือน กันยายน 2561
จดหมายข่าว ประจำเดือน สิงหาคม 2561
 
จดหมายข่าว ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
 
จดหมายข่าว ประจำเดือน มิถุนายน 2561
 
จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
 
จดหมายข่าว ประจำเดือน เมษายน 2561
 
จดหมายข่าว ประจำเดือน มีนาคม 2561
 
จดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
 
จดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม 2561