หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       รายงานผลการดำเนินงาน       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

"CWIE-เรื่องที่สถาบันอุดมศึกษาต้องทำ"
โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 762737
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 18
 Image

บทเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา <Pre-Coop> ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2559

    สัปดาห์ที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560
    เรื่อง "สหกิจศึกษาคืออะไร/เทคนิคการเลือกสถานประกอบการ"
      ดู VDO บรรยาย  ตอนที่ 1
       
    สัปดาห์ที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560
    เรื่อง "อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสานประกอบการ"
      ดู VDO บรรยาย  ตอนที่ 1
       
    สัปดาห์ที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560
    เรื่อง "จัดการให้ได้...วางแผนให้เป็น"
      ดู VDO บรรยาย  ตอนที่ 1
       
    สัปดาห์ที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560
    เรื่อง "เทคนิคการปรับตัวให้เข้ากับสังคมการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน "
      ดู VDO บรรยาย  ตอนที่ 1
       
    สัปดาห์ที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560
    เรื่อง "เทคนิคการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์"
      ดู VDO บรรยาย  ตอนที่ 1
       
      หมายเหตุ ¨กำหนดการหรือหัวข้อบรรยายอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

บทเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาอื่นๆ
ประจำปีการศึกษา 2558
ภาคการศึกษาที่ 1/2558
ประจำปีการศึกษา 2559
     

 


©2012 The Center for Cooperative Education and Career Development
Suranaree University of Technology
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4422-3046-57 โทรสาร 0-4422-3045,53 E-mail : coop@sut.ac.th
ติดต่อ Web Master 0-4422-3098