หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 752451
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 39
Untitled Document
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม กิจกรรมที่ผ่านมา
 Image
   
กองทุนสหกิจศึกษาและการบูรณาการ การเรียบรู้กับการทำงานในต่างประเทศ พ.ศ. 2558
ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีระเบียบว่าด้วยกองทุนสหกิจศึกษาและการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในต่างประเทศ พ.ศ. 2557 โดยสนับสนุนทุนประเดิม จำนวน 25,000,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) และเพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับกองทุนสหกิจศึกษาและการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในต่างประเทศ พศ. 2557 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จึงได้จัดทำร่างประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนกองทุนสหกิจศึกษาและการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในต่างประเทศ พ.ศ. 2558
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า ข้อบังคับฯ / ประกาศ ฯ สหกิจศึกษา
   
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง สำหรับบัณฑิต
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ขอประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานและประกาศรับสมัครงานของบริษัทต่างๆสำหรับบุคคลที่สนใจร่วมสมัครงานกับทางบริษัท สามารถดูรายละเอียด <<คลิ๊ก>>