หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       รายงานผลการดำเนินงาน       รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 778461
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 2
 Image
 CSS Free Templates with jQuery Slider
            สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษา ที่เน้นการปฏิบัติงานใน สถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้ นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ งานที่นักศึกษาปฏิบัติจะตรงกับ สาขาวิชาของนักศึกษา โดยเน้นการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จากการทำงานจริงเป็นหลัก หรือ Work-based learning หรือ โครงงานพิเศษ (Project) ที่มีประโยชน์กับสถานประกอบการ เช่น การปรับปรุง หรือการเพิ่มประสิทธิภาพ หรือการแก้ปัญหาของกระบวนการทำงาน ซึ่ง นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จได้ภายใน 4 เดือน ทำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ ประสบการณ์จากการทำงาน และมีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุด
จดหมายข่าว ประจำเดือนเมษายน 2567
 
Untitled Document
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม กิจกรรมที่ผ่านมา
 Image
 
 
ต้อนรับคณะดูงานม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับ รองผู้อำนวยการและผู้แทนฝ่ายให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นำโดย ผศ. ดร.สาลินันท์ บุญมี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และคณะผู้บริหาร จำนวน 23 คน โดยได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการ CWIE” และระบบสหกิจศึกษาออนไลน์ ....รายละเอียดเพิ่มเติม
 
Co-op in CANADA
Announcement for the International Co-op in Canada for Co-op work term 2/2024 (November 2024–February 2025) from University of Victoria (UVic), Canada. The job positions are below, and for more details about the job description, please see ....รายละเอียดเพิ่มเติม
 
WACE Global Challenge #9
We are inviting all SUT students (undergraduate and graduate level) to participate in WACE Global Challenge #9 (29th January - 25th February 2024). It is an experiential learning program for the 4-week virtual program with multidisciplinary teams of students all around the world. Application deadline: ***12th December, 2023*** SUT supports the registration fee for all SUT participants.....รายละเอียดเพิ่มเติม
 
กิจกรรม Freewill campus
วันที่ 24 พ.ย. 2566 เวลา 13.00–15.00 น. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้ให้การต้อนรับและหารือแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) กับ บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ จํากัด ในโอกาสที่เข้ามาจัดกิจกรรม FREEWILL CAMPUS RECRUIT ณ ห้อง B3102 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี....รายละเอียดเพิ่มเติม
 
กิจกรรมพนักงานที่ปรึกษาพบผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ มทส.
วันที่ 22 และ 24 พ.ย. 2566 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดกิจกรรมพนักงานที่ปรึกษาพบผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ มทส. ผ่านการประชุมทางไกลด้วยระบบ ZOOM CLOUD MEETING นำโดยผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข) ให้เกียรติกล่าวต้อนรับพนักงานที่ปรึกษาจากสถานประกอบการ พร้อมทั้งบรรยายในหัวข้อ “สหกิจศึกษา: ผู้ช่วยเพิ่ม Productivity” เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแนวทางการจัดทำโครงงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมืออันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 90 คน....รายละเอียดเพิ่มเติม
 
หารือความร่วมมือกับบริษัท แซดทีอี (ไทยแลนด์) จำกัด
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.30 น. ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข) ได้ให้การต้อนรับ HR Director of ZTE Thailand (Ms. Yang Rui) และคณะผู้แทนจากบริษัท แซดทีอี (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมทั้งหารือแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ มีสวัสดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐวิทย์ ภูฉายา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี....รายละเอียดเพิ่มเติม
 
กิจกรรมสัมมนาภายในศูนย์สหกิจศึกษาฯประจำปี 2567
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาภายในประจำปีงบประมาณ 2567 นำโดย ผศ. ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ ผศ. ดร.กีรติ สุลักษณ์ รองผู้อำนวยการ พร้อมบุคคลากรประจำศูนย์สหกิจศึกษาฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยแนวคิดแบบลีน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.กัญชลา สุดตาชาติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต บรรยายในหัวข้อ “การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยแนวคิดแบบลีน (Lean Thinking for Process Improvement in Office) และ....รายละเอียดเพิ่มเติม
 
Are you looking for an International Co-op in Canada?
The University of Victoria (UVic), Canada, is looking for Co-op students from SUT who will attend Co-op next year in term 2/2024 (November 2024–February 2025). The available position is below.
1) Research Intern for Computer-Aided Design and Engineering (CAD/CAE): 1 position
2) Research Intern for Model Based Design of Electrified Vehicles (EVs): 1 position
For more details about these jobs, please visit....รายละเอียดเพิ่มเติม
 
WACE Global Challenge (November 13th to December 8th, 2023)
Invitation for all SUT students to apply for a chance to participate in the WACE Global Challenge (November 13th to December 8th, 2023), an online project for developing an international soft skill Application period: August 28th to September 30th, 2023. If you have any questions, please contact the SUT Co-op Center at kamonwan@sut.ac.th..... รายละเอียดเพิ่มเติม
 
โครงการแลกเปลี่ยนของ Mie University ประเทศญี่ปุ่น (ระยะเวลาโครงการจะเริ่มในเดือนเมษายน 2567 เป็นต้นไป)
ขอเชิญนักศึกษา มทส. สมัครโครงการแลกเปลี่ยนของ Mie University ประเทศญี่ปุ่น (ระยะเวลาโครงการจะเริ่มในเดือนเมษายน 2567 เป็นต้นไป) โปรแกรมที่เปิดรับสมัคร 1) Special Auditing Student และ 2) Special Research Student สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ https://shorturl.asia/YLCxJ หรือสแกน QR code ส่งเอกสารการสมัครในขั้นตอนที่ 1 และ 2 ได้ที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ e-mail: kamonwan@sut.ac.th เพื่อรวบรวมส่งไปยัง Mie University และหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ โทร. 044-223052 หรือ e-mail: kamonwan@sut.ac.th..... รายละเอียดเพิ่มเติม
 
โครงการ WACE Global Challenge (13 November – 8 December 2023)
ขอเชิญนักศึกษาปริญญาตรี-โท-เอก สมัครเข้าร่วมโครงการ WACE Global Challenge (13 November – 8 December 2023) ในรูปแบบ online project เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ เพื่อพัฒนา soft skills ร่วมกับนักศึกษาจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และโอกาสในการร่วมงานกับองค์กรในระดับนานาชาติ
- เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
- กรอกข้อมูลการสมัคร ที่นี้ https://forms.gle/EMUidEakghckzEFr7
- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สนับสนุนค่าลงทะเบียนเต็มจำนวนสำหรับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ..... รายละเอียดเพิ่มเติม
 
SUT CWIE Fair 2023 กิจกรรมนัดพบสถานประกอบการ
วันที่ 4 ส.ค. 66 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 เทคโนธานี มทส. รองศาสตราจารย์ ดร. อนันต์ ทองระอา อธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “นัดพบสถานประกอบการที่ดำเนินงานสหกิจศึกษาฯ ร่วมกับ มทส. ประจำปี 2566 (SUT CWIE FAIR 2023) โดย ผศ.ดร.กีรติ สุลักษณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ พร้อมด้วยผู้แทนจากสถานประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมให้การต้อนรับ กิจกรรมนัดพบสถานประกอบการที่ดำเนินงานสหกิจศึกษาฯ ร่วมกับ มทส. ประจำปี 2566 (SUT CWIE FAIR 2023) นี้ วัตถุประสงค์เพื่อให้สถานประกอบการได้มีโอกาสนำเสนอข้อมูลตำแหน่งงานสหกิจศึกษา และตำแหน่งงานว่างให้แก่ นักศึกษาสหกิจศึกษา มทส. และบัณฑิต มทส. ได้สมัครงานตามความสนใจ..... รายละเอียดเพิ่มเติม
 
วันสหกิจศึกษาบูรณาการการศึกษากับการทํางาน ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนํา โดยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อํานวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ สุลักษณ์ รองผู้อํานวยการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ เข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการการศึกษากับการทํางาน ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2566 จัดโดยสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับเครือข่าย CWIE ภาคกลางตอนล่าง ภายในแนวคิด “CWIE พัฒนากําลังคนสมรรถนะสูง เชื่องโยง BCG สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”..... รายละเอียดเพิ่มเติม
 
หารือความร่วมมือสหกิจศึกษาฯ ณ บ. คาร์กิลล์ มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พ.ค. 2566 เวลา 14.00 น. ผศ.ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิทธวัช โมฬี และรศ. ดร.สุทิศา เข็มผะกา อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้เข้าพบ คุณกิตติศักดิ์ เปรมปรีด์ Thailand GHRS General Manager และคณะ ณ บริษัท คาร์กิลล์ มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด อ.โชคชัย จ. นครราชสีมา เพื่อหารือความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาและการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (CWIE) และการผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ รายละเอียดเพิ่มเติม
 
ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ
“กรอบวิธีคิดเพื่อนําการเปลี่ยนแปลง Growth Mindset for Leading change”
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “กรอบวิธีคิดเพื่อนําการเปลี่ยนแปลง Growth Mindset for Leading change” ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น.ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM ID : 4101 01 2563
ลงทะเบียนอบรมได้ที่ >> https://forms.gle/jX6DFGpvFhwSG2Hz7
 
กิจกรรมสัมมนาสถานประกอบการที่ร่วมจัดสหกิจศึกษา
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เม.ย. 2566 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดสัมมนาสถานประกอบการที่ร่วมจัดสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดยมี ผศ. ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ บรรยายในหัวข้อ "กองทุนส่งเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการเพื่อประโยชน์ของสถานประกอบการ" และ.... รายละเอียดเพิ่มเติม
 
WACE Global Challenge #7
WACE Global Challenge #7: โปรแกรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ทีมนักเรียนหลากหลายสาขา โปรแกรมเสมือนจริง 4 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 3 – 28 กรกฎาคม 2023 *SUT สนับสนุนค่าลงทะเบียนสําหรับผู้เข้าร่วม SUT ทุกคน คุณสมบัติ: นักศึกษา SUT ทุกคน (ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) ที่มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษมีความรับผิดชอบและสามารถปฏิบัติงานเองได้ตลอดระยะเวลาโครงการ เอกสารใบสมัคร: (หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2023).... รายละเอียดเพิ่มเติม
 
Valeo Roadshow 2566
เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-16.30 น. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ สุลักษณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ให้การต้อนรับและหารือแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) กับ บริษัท วาลีโอ คอมฟอร์ท แอนด์ ไดร์ฟวิ่ง แอสซิสแทนซ์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (CDA) ในโอกาสที่เข้ามาจัดกิจกรรม Valeo Roadshow 2566 โดยมี อ. ดร.ณัฐภรณ์ เจริญธรรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ เข้าร่วมกิจกรรมด้วย มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน ณ ห้อง B2101 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.... รายละเอียดเพิ่มเติม
 
ต้อนรับ บ.มอนเดลีซ (ประเทศไทย) จำกัด
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ สุลักษณ์) ได้ให้การต้อนรับผู้แทนจาก บริษัท มอนเดลีซ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมทั้งหารือแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.... รายละเอียดเพิ่มเติม
 
MOU SUT -WACE 2023
เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพจัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับสมาคมสหกิจศึกษาโลก (World Association for Cooperative and Work-Integrated Education, (WACE)) ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธานให้การต้อนรับคณะจากสมาคมสหกิจศึกษาโลก และลงนามบันทึก.... รายละเอียดเพิ่มเติม
 
กิจกรรม Talk & Share
วันนี้ (10 มี.ค. 2566) เวลา 13.00 น. ณ Learning space อาคารวิชาการ 2 ศูนย์กิจการนานาชาติ ร่วมกับ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรม Talk & Share ในหัวข้อ “Cooperative Education opportunity in the International Industry-University.” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี อุสาหะ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ บรรยายในหัวข้อ SUT Overview และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ สุลักษณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ บรรยายในหัวข้อ Overview of SUT Cooperative Education ในโอกาสนี้ได้.... รายละเอียดเพิ่มเติม
 
ต้อนรับคณะผู้แทนจาก University of Victoria
ในวันนี้ (9 มีนาคม 2566) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ สุลักษณ์ ) และ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี อุสาหะ) ได้ให้การต้อนรับ Ms. Karima Ramji และ Ms. Sarah McQuillans ผู้แทนจาก University of Victoria ในโอกาสมาเยือนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ .... รายละเอียดเพิ่มเติม
 
Cooperative Education opportunity in the International Industry University
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “Cooperative Education opportunity in the International Industry University” โดยมีรายละเอียดและกำหนดการจัดกิจกรรม .... รายละเอียดเพิ่มเติม
 
University of Victoria ประเทศแคนาดา รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่แคนาดาในภาคการศึกษาที่ 2/2566
University of Victoria ประเทศแคนาดา รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่แคนาดาในภาคการศึกษาที่ 2/2566 (พฤศจิกายน 2566 – มีนาคม 2567) จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้
1. Research Intern for Computer-Aided Design and Engineering (CAD/CAE)
2. Research Intern for Model Based Design of Electrified Vehicles (EVs)
นักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้จาก http://coop.sut.ac.th/inter/ และส่งเอกสารในรูปแบบ pdf ไฟล์ มาที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ อีเมล kamonwan@sut.ac.th ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 (ตามวันเวลาที่ University of Victoria กำหนด) เพื่อจัดส่งเอกสารการสมัครไปให้กับ University of Victoria คัดเลือกตามกระบวนการสมัครงานต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ โทร. 044-223052 หรืออีเมล kamonwan@sut.ac.th.... รายละเอียดเพิ่มเติม
 
การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับรองผู้อำนวยการและผู้แทนฝ่ายให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 7 คน โดยได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการสหกิจศึกษา” ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และร่วมแลก.... รายละเอียดเพิ่มเติม
 
หารือแนวทางพัฒนาความร่วมมือกับบริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ให้การต้อนรับและหารือแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) กับ บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในโอกาสที่เข้ามาจัดกิจกรรม SVL Roadshow 2566 โดยมี อ. ดร.ไอศูรย์ เรืองรัตนอัมพร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและ.... รายละเอียดเพิ่มเติม
       
       
   
 
สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา