หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 760088
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 113
 Image
 CSS Free Templates with jQuery Slider
  • Slider Image 1
  • Slider Image 1
  • Slider Image 1
            สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษา ที่เน้นการปฏิบัติงานใน สถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้ นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ งานที่นักศึกษาปฏิบัติจะตรงกับ สาขาวิชาของนักศึกษา โดยเน้นการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จากการทำงานจริงเป็นหลัก หรือ Work-based learning หรือ โครงงานพิเศษ (Project) ที่มีประโยชน์กับสถานประกอบการ เช่น การปรับปรุง หรือการเพิ่มประสิทธิภาพ หรือการแก้ปัญหาของกระบวนการทำงาน ซึ่ง นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จได้ภายใน 4 เดือน ทำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ ประสบการณ์จากการทำงาน และมีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุด
จดหมายข่าว ประจำเดือนมกราคม 2561
Untitled Document
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม กิจกรรมที่ผ่านมา
 Image
   
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง สำหรับบัณฑิต
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ขอประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานและประกาศรับสมัครงานของบริษัทต่างๆสำหรับบุคคลที่สนใจร่วมสมัครงานกับทางบริษัท สามารถดูรายละเอียด <<คลิ๊ก>>
 
       
       
ข่าวเด่นสหกิจศึกษา
   
ประชาสัมพันธ์งานสหกิจศึกษาวันนี้ (21 ธันวาคม 2560) ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ และคณะ ได้เดินทางเข้าพบสถานประกอบการ เพื่อประชาสัมพันธ์งานสหกิจศึกษา และสวัสดีปีใหม่ 2561 ณ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยเข้าพบ คุณรุ่งโรจน์ ตันติเวชอภิกุล ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พร้อมผู้บริหารบริษัท หลังจากนั้นได้เข้าพบ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยคุณอภิรักษ์ วาราชนนท์ ตำแหน่ง Chief People Officer และคณะให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้หารือความร่วมมือ การดำเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับสถานประกอบการทั้ง 2 แห่ง ในคราวเดียวกันนี้ด้วย
   
ประชาสัมพันธ์งานสหกิจศึกษาวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดย อ.ดร.สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้เดินทางเข้าพบ คุณธำรงค์ สวัสดิ์วราห์กุล (Manufacturing Director) และ Mr. Bertrand Demailly (Industrial Director) บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมาผู้ผลิต-จัดจำหน่าย ผ้าไหมและผ้าตกแต่งบ้าน ภายใต้ชื่อ จิม ทอมป์สัน เนื่องในโอกาสอวยพรปีใหม่ พร้อมทั้งหารือความร่วมมือ และประชาสัมพันธ์งานสหกิจศึกษา
   
ประชาสัมพันธ์งานสหกิจศึกษานานาชาติวันนี้ (21 ธันวาคม 2560) เวลา 17.00 - 19.00 น. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ นำโดย อ.ดร.สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์ (รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษานานาชาติ ได้มีการแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนการสมัครงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ พร้อมกันนี้ได้มีรุ่นพี่ศิษย์เก่า คุณพงษ์เดช นิธิปกรณ์กุล (พี่แจ็ค SUT#3) Technical Manager of Industrial Solutions (Asia Pacific) บริษัท Borregaard S.E.A. Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษ ในการบอกเล่าประสบการณ์ และสร้างแรงบันดาลใจ ในการทำงานต่างประเทศให้กับนักศึกษาที่ให้ความสนใจมากกว่า 200 คน ณ ห้อง B2103 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   
กิจกรรมปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 และวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 15.30 - 18.00 น. ณ ห้อง B4101 อาคารเรียนรวม 1 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี เป็นประธาน และ รศ.ดร.กองพล อารีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ บรรยายพิเศษ เรื่อง "สหกิจศึกษา นวัตกรรม มทส." สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีระยะเวลาพัฒนาตนเองในการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการและการปรับตัวสู่สังคมการทำงานก่อนที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รวมถึงรับทราบหลักการ กระบวนการสหกิจศึกษา และข้อบังคับต่าง ๆ​
   
สัมมนา พนักงานที่ปรึกษาจากสถานประกอบการ ประจำภาคการศึกษา 2/2560ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดสัมมนาพนักงานที่ปรึกษาจากสถานประกอบการ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยอาจารย์ ดร.สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ สหกิจศึกษาฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา พร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา และบรรยายแนะนำ สหกิจศึกษาของ มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมีผู้แทนจากสถานประกอบการทั้งผู้ประสานงาน และพนักงานที่ปรึกษา รวมถึงนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ไปสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560 เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ จำนวน 70 กว่าคน ทั้งนี้คุณวิเคต จิตติวงษ์ ตำแหน่ง Manufacturing Business Unit Head บริษัท อลูเม็ท จำกัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญส่ง สุตะพันธ์ ประธานคณาจารย์นิเทศประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และนายสันติภาพ เวียงนนท์ บัณฑิต มทส. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานสหกิจศึกษา นอกจากนี้ผู้แทน สถานประกอบการที่เข้าสัมมนาได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ การจัดสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานสหกิจศึกษาร่วมกัน
   
ประชุมหารือความร่วมมือ รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดย รศ. ดร.กองพล อารีรักษ์ ผู้อำนวยการ ร่วมกับ ผศ. ดร.บุญส่ง สุตะพันธ์ อาจารย์ประจำวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้ให้การต้อนรับคุณปิยภัทร นิงสานนท์ (Manager Human Resources) และ Mr. Paul Bevill (Executive Director, Test System Development) พร้อมคณะ จากบริษัท แม็กซิม อินทริเกรดเต็ด โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในโอกาสเดินทางมาประชุมหารือความร่วมมือ รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560 และประจำปีการศึกษา 2561 เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2560 ณ อาคารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   
ความร่วมมือกับสถานประกอบการในประเทศไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมลงนามข้อตกลงในโครงการความร่วมมือพัฒนาความรู้และฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ กับบริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอนซูมเมอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม Conference C บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร ตำบลหัวฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี ในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมลงนามในข้อตกลงฯ กับ Mr. Norikazu Ishikawa ประธานบริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอนซูมเมอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษา และพัฒนาอาชีพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ สุลักษณ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณาจารย์จากสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ จากศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนาม
   
ความร่วมมือการจัดสหกิจศึกษาต่างประเทศศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก Nagaoka University of Technology ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางมาประชุมหารือกับศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และรับฟังการบรรยายสรุป การเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยน จำนวน 2 ราย ได้แก่ Mr.Baba Ikki  และ Mr.Ryota Mabe ที่มาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ Western Digital (Thailand) Co., Ltd. ระหว่างเดือน กันยายน 2560 – กุมภาพันธ์ 2561 และได้หารือความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
   
ความร่วมมือการจัดสหกิจศึกษาต่างประเทศศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. กองพล อารีรักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และบุคลากร ได้เดินทาง เข้าพบ Mr. Toru Miyauchi Professional Engineer, P.E.Jp (Mechanical Engineering) ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง General Manager International Development, International Division Railway Technical Research Institute (RTRI) พร้อมทั้งหารือความร่วมมือด้านวิชาการและการดำเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในประเทศญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 ณ เคนซิงตัน อิงลิช การ์เดน รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
   
สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา
สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา