หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 755383
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 11
 Image
 CSS Free Templates with jQuery Slider
  • Slider Image 1
  • Slider Image 1
            สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษา ที่เน้นการปฏิบัติงานใน สถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้ นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ งานที่นักศึกษาปฏิบัติจะตรงกับ สาขาวิชาของนักศึกษา โดยเน้นการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จากการทำงานจริงเป็นหลัก หรือ Work-based learning หรือ โครงงานพิเศษ (Project) ที่มีประโยชน์กับสถานประกอบการ เช่น การปรับปรุง หรือการเพิ่มประสิทธิภาพ หรือการแก้ปัญหาของกระบวนการทำงาน ซึ่ง นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จได้ภายใน 4 เดือน ทำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ ประสบการณ์จากการทำงาน และมีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุด
จดหมายข่าว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
Untitled Document
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม กิจกรรมที่ผ่านมา
 Image
   
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง สำหรับบัณฑิต
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ขอประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานและประกาศรับสมัครงานของบริษัทต่างๆสำหรับบุคคลที่สนใจร่วมสมัครงานกับทางบริษัท สามารถดูรายละเอียด <<คลิ๊ก>>
 
       
       
ข่าวเด่นสหกิจศึกษา
   
ความร่วมมือกับสถานประกอบการในประเทศไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมลงนามข้อตกลงในโครงการความร่วมมือพัฒนาความรู้และฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ กับบริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอนซูมเมอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม Conference C บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร ตำบลหัวฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี ในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมลงนามในข้อตกลงฯ กับ Mr. Norikazu Ishikawa ประธานบริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอนซูมเมอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษา และพัฒนาอาชีพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ สุลักษณ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณาจารย์จากสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ จากศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนาม
   
ความร่วมมือการจัดสหกิจศึกษาต่างประเทศศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก Nagaoka University of Technology ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางมาประชุมหารือกับศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และรับฟังการบรรยายสรุป การเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยน จำนวน 2 ราย ได้แก่ Mr.Baba Ikki  และ Mr.Ryota Mabe ที่มาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ Western Digital (Thailand) Co., Ltd. ระหว่างเดือน กันยายน 2560 – กุมภาพันธ์ 2561 และได้หารือความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
   
ความร่วมมือการจัดสหกิจศึกษาต่างประเทศศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. กองพล อารีรักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และบุคลากร ได้เดินทาง เข้าพบ Mr. Toru Miyauchi Professional Engineer, P.E.Jp (Mechanical Engineering) ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง General Manager International Development, International Division Railway Technical Research Institute (RTRI) พร้อมทั้งหารือความร่วมมือด้านวิชาการและการดำเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในประเทศญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 ณ เคนซิงตัน อิงลิช การ์เดน รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
   
สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา
สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา