หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       รายงานผลการดำเนินงาน       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

"CWIE-เรื่องที่สถาบันอุดมศึกษาต้องทำ"
โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 769406
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 9
 Image
 CSS Free Templates with jQuery Slider
            สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษา ที่เน้นการปฏิบัติงานใน สถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้ นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ งานที่นักศึกษาปฏิบัติจะตรงกับ สาขาวิชาของนักศึกษา โดยเน้นการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จากการทำงานจริงเป็นหลัก หรือ Work-based learning หรือ โครงงานพิเศษ (Project) ที่มีประโยชน์กับสถานประกอบการ เช่น การปรับปรุง หรือการเพิ่มประสิทธิภาพ หรือการแก้ปัญหาของกระบวนการทำงาน ซึ่ง นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จได้ภายใน 4 เดือน ทำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ ประสบการณ์จากการทำงาน และมีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุด
จดหมายข่าว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
 
Untitled Document
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม กิจกรรมที่ผ่านมา
 Image
 
เปิดอบรมหลักสูตรออนไลน์ “เทคนิคพิชิต TOEIC ” ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และนักศึกษาชั้นอื่นๆ ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “เคล็ดลับบริหารเวลา เทคนิคการทำงานจากประเทศญี่ปุ่น” ในวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ที่ไอดีซูม 4101012563 (ห้องเปิดเวลา 12.45 น.) รับจำนวน 1,000 user เท่านั้น นศ. ที่เข้าร่วมโดยมีระยะเวลาที่อยู่ในซูมเกิน 80% จะได้รับจิตอาสาสะสม จำนวน 3 ชม. ทันที ไม่ต้องลงชื่อจอง รอเข้าห้องซูมได้เลยในวันจัดกิจกรรม (หากไม่สามารถเข้าได้ แสดงว่าห้องซูมรับจำนวนเต็มแล้ว) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0-4422-3040 (ดูเพิ่มเติม)
 
เปิดอบรมหลักสูตรออนไลน์ “เทคนิคพิชิต TOEIC ” ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ เปิดอบรมหลักสูตรออนไลน์ “เทคนิคพิชิต TOEIC ” ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 เปิดจำนวน 4 กลุ่ม รับจำนวนจำกัด ดูรายละเอียดและสมัคร ได้ที่ https://www.facebook.com/groups/sutcoopcamp/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 044-223040 หรือ 044-223054 ฝ่ายพัฒนาอาชีพ ศูนย์สหกิจศึกษาฯ (ดูเพิ่มเติม)
 
ประชาสัมพันธ์ ผู้สนใจโครงการ “WACE Global Challenge รุ่นที่ 3”
สนใจสมัครเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานในระดับนานาชาติแบบออนไลน์ ผ่านโครงการ “WACE Global Challenge รุ่นที่ 3” ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานในระดับนานาชาติ สมัครเข้าร่วมโครงการ “WACE Global Challenge รุ่นที่ 3” เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงในการทำงานเป็นทีมร่วมกับนักศึกษาจากจากสถาบันการศึกษาในเครือข่ายทั่วโลก ภายใต้โจทย์ปัญหาของสถานประกอบการ และองค์กรในต่างประเทศ ในรูปแบบ online project โดยศูนย์สหกิจศึกษาฯ สนับสนุนค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ นักศึกษาที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์ ดังนี้ https://waceinc.org/what-is-gc/ จากเดิมมีกำหนดส่งเอกสาร (ประวัติส่วนตัวเป็นภาษาอังกฤษ ผลการเรียน และผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ) การสมัครวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นั้น มีการขยายเวลาเป็น ภายในวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2564 ส่งเอกสารได้ที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ (E-mail: kamonwan@sut.ac.th) นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะเข้าร่วมโครงการในระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 23 กุมภาพันธ์ 2565 หรือสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 044-223052 (ดูเพิ่มเติม)
 
เชิญชวนนักศึกษาที่สนใจเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานในระดับนานาชาติ สมัครเข้าร่วมโครงการ “WACE Global Challenge” ประจำปี 2021-2022
เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในเครือข่ายทั่วโลก ได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงในการทำงานเป็นทีมร่วมกับนักศึกษาจากหลากหลายประเทศ ภายใต้โจทย์ปัญหาของสถานประกอบการ และองค์กรในต่างประเทศ ในรูปแบบ online project

ศูนย์สหกิจศึกษาฯ สนับสนุนค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ นักศึกษาที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็ปไซต์โครงการดังนี้ https://waceinc.org/what-is-gc/ หรือสแกน QR Code และส่งเอกสารการสมัคร (ประวัติส่วนตัวเป็นภาษาอังกฤษ ผลการเรียน และผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ) ได้ที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ (E-mail: kamonwan@sut.ac.th) กำหนดการ ดังนี้ (ดูเพิ่มเติม)
 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร นศ. แลกเปลี่ยน ของ Mie University
Mie University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นที่มีความร่วมมือกับ มทส. เปิดรับสมัครนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อเข้าเรียนภาษาญี่ปุ่น (Free online Japanese language course) โดยเปิด 2 หลักสูตร ดังนี้(ดูเพิ่มเติม)


ผู้ที่สนใจส่งเอกสารการสมัครมาที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ (E-mail: kamonwan@sut.ac.th) ภายในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 044-223052 หรือ อีเมล kamonwan@sut.ac.th
 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร นศ. แลกเปลี่ยน ของ Mie University (ปิดรับสมัครแล้ว)
Mie University เป็นมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นที่มีความร่วมมือกับ มทส. เปิดรับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติจากมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือ ประจำปี ค.ศ. 2022 เพื่อไปแลกเปลี่ยนในช่วง Spring semester (April 2022) ผู้สนใจโปรดส่งเอกสารการสมัครตามที่กำหนด ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://qrgo.page.link/Tqyeu หรือสแกน QR code และส่ง file เอกสารการสมัครมาที่ E-mail: kamonwan@sut.ac.th ภายในวันที่ 16 กันยายน 2564 เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้ Mie University พิจารณาคัดเลือกต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษาฯ (กมลวรรณ) โทร. 044-223052

หมายเหตุ Mie University ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19(ดูเพิ่มเติม)
 
รางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ดีเด่น
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 และประจำปี พ.ศ. 2564 (National Cooperative and Work Integrated Education Award) การคัดเลือกและตัดสินผลงานโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(ดูเพิ่มเติม)
 
กิจกรรม CWIE Day ครั้งที่ 11
https://www.youtube.com/watch?v=DhMffl9GUM0
https://www.facebook.com/sutcoop/
แบบประเมิน : https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeUM1UEw1VNYm.../viewform
 
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 3/2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ และการประชุมทางไกลด้วยระบบ ZOOM CLOUD MEETING โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ในฐานะประธานเครือข่ายฯ เป็นประธานที่ประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกเครือข่ายฯ รับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของเครือข่ายฯ ผลการจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเรียนรู้กับการทำงานและงบประมาณสำหรับการบริหารจัดการเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 และหารือการจัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 11(ดูเพิ่มเติม)
 
นิทรรศการและประกวดผลงานสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในฐานะสถาบันแม่ข่ายเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษจัดนิทรรศการและประกวดผลงานสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ บรรยายพิเศษ เรื่อง "CWIE - เรื่องที่มหาวิทยาลัยต้องทำ" และบรรยากาศในงานประกอบด้วยกิจกรรมการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นในรูปแบบบรรยายและรูปแบบจัดโปสเตอร์ ในประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และการจัดการ นวัตกรรมสหกิจศึกษา และประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ มีสถาบันสมาชิกเครือข่ายส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 73 โครงงาน แยกเป็นรูปแบบบรรยาย 43 โครงงาน รูปแบบโปสเตอร์ 30 โครงงาน(ดูเพิ่มเติม)
 
ประชุมหารือความร่วมมือในการร่วมผลิตบัณฑิตที่มีสมรถนะตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับ คุณรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา คุณวิกรม ปิติสุข ที่ปรึกษาอาวุโสกิจการพิเศษ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) และผู้อำนวยการโครงการเขตอุตสาหกรรมนวนครสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา และคณะ เกี่ยวกับความร่วมมือในการร่วมผลิตบัณฑิตเพื่อเตรียมกำลังคนให้มีสมรรถนะที่จำเป็นและตรงกับความต้องการ ของตลาดแรงงาน เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสารนิทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ Online Japanese language courses in spring semester 2021
Mie University เป็นมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นที่มีความร่วมมือกับ มทส. เปิดหลักสูตรสอนภาษาญี่ปุ่นผ่านระบบออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือ หากมีผู้สนใจสมัครเรียน สามารถศึกษา รายละเอียดหลักสูตรได้ที่ https://qrgo.page.link/wFZE2 หรือสแกน QR code ด้านล่าง ผู้สนใจสมัครเข้าเรียนหลักสูตรดังกล่าวโปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ApplicationList.xlsx (หรือดาวโหลดแบบฟอร์มที่ https://qrgo.page.link/tEvyw) และส่งมาที่ E-mail: kamonwan@sut.ac.th ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2564 เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้ Mie University พิจารณาคัดเลือกต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษาฯ (กมลวรรณ) โทร. 044-223052 (ดูเพิ่มเติม)
 
จัดอบรม LEAN เพื่อพัฒนางานประจำ
เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-16.30 น. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดอบรม LEAN ให้กับบุคลากรศูนย์ฯ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ LEAN และนำมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญชลา สุดตาชาติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นวิทยากรบรรยาย (ดูเพิ่มเติม)
 
การอบรมหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" ประจำปี 2564"
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดอบรมหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" และได้ฟังข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียวภายในหน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. สยาม อรุณศรีมรกต อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายอบรมและให้ความรู้กับบุคลากรศูนย์สหกิจศึกษาฯ เพื่อสร้างความมั่นใจ และสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพ และเข้าใจแนวทางในการดำเนินกิจกรรมการจัดทำโครงการสำนักงานสีเขียวเพื่อตอบสนองนโยบายการดำเนินการจัดทำสํานักงานสีเขียว (Green Office) ของหน่วยงาน (ดูเพิ่มเติม)
 
การอบรมหลักสูตร "การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด ประจำปี 2564"
เมื่อนพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดอบรมหลักสูตร "การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด" ภายในหน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายมงคล เพลครบุรี วิศวกรประจำหน่วยงานระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ ส่วนอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นวิทยากรบรรยายอบรมและให้ความรู้กับพนักงานศูนย์สหกิจศึกษาฯ เพื่อสร้างความมั่นใจ และสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและรู้คุณค่า เพื่อตอบสนองนโยบายการดำเนินการจัดทำสํานักงานสีเขียว (Green Office) ของหน่วยงาน (ดูเพิ่มเติม)
 
กิจกรรมแนะนำสถานประกอบการ และสัมภาษณ์นักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ให้การต้อนรับคุณเวชยันต์ อินทร์ช่าง ผู้จัดการโครงการ จากบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเดินทางมาแนะนำสถานประกอบการให้กับนักศึกษาที่อยากร่วมงาน และสัมภาษณ์นักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ดูเพิ่มเติม)
       
       
   
 
สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา