หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 761178
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 1
Untitled Document
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม กิจกรรมที่ผ่านมา
 Image
   
กิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิต มทส. และตลาดนัดงานสหกิจศึกษา ประจำปี 2561
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิต มทส. และตลาดนัดงานสหกิจศึกษา ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล เป็นประธานร่วมกับ คุณปรีชา อินทรชาธร จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ในปีนี้ มีสถานประกอบการเข้าร่วมกว่า 117 แห่ง ตำแหน่งงานระดับปริญญาตรีมากกว่า 2,000 อัตรา นอกจากนี้จัดกิจกรรมทดสอบความถนัดทางอาชีพ และมีการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษด้วย <<ภาพกิจกรรม>>
   
สัมมนาผู้ประกอบการที่ร่วมดำเนินงานสหกิจศึกษาในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ​
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ​​ ​ กำหนดจัดสัมมนาผู้ประกอบการที่ร่วมดำเนินงานสหกิจศึกษาในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ​ วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องลำตะคอง 2-3 โรงแรมแคนทารี โคราช จ.นครราชสีมา​​ ภาพกิจกรรม
   
การประกวด "SUT Co-op FOTO Contest #2"
ขอเชิญร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวด "SUT Co-op FOTO Contest #2" เพื่อชิงรางวัล Popular vote เพียงหนึ่งเดียว ทุนการศึกษามูลค่า 1,000 บาท โดยการกด like หรือ กด Love ภาพที่ท่านชอบมากที่สุด ในระหว่างวันที่ 26 มี.ค. - 5 เม.ย. 61 (โดยจะนับคะแนนเวลา 21.30 น. ของวันที่ 5 เม.ย. 61 และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด) โดยสามารถเข้าไปโหวตได้ที่ Link : Facebook : Co-Op Suranaree University of Technology ​​
   
สัมมนาบุคลากรผู้แฏิบัติงานสหกิจศึกษาเพื่อจัดการความรู้สหกิจศึกษา
ขอเชิญเจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าร่วมการสัมมนา “บุคลากรผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเพื่อการจัดการความรู้สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” ระหว่างวันที่ 2 – 3 เมษายน 2561 ณ โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ประกอบด้วยกิจกรรม
 • การบรรยาย
       - การบริหารจัดการของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มทส.
       - การเตรียมความพร้อมนักศึกษาและกิจกรรมพัฒนาอาชีพ
       - กระบวนการจัดหางาน
       - การนิเทศงานและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการดำเนินงานสหกิจศึกษา
       - การบริหารจัดการเพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานสหกิจศึกษา
       - สหกิจศึกษานานาชาติ
 • แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานสหกิจศึกษาระหว่างบุคลากรจากสถาบันการศึกษาในเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จำนวน 15 สถาบัน ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานจากสถานประกอบการชั้นนำระดับประเทศ
 • ​​
     
  ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง สำหรับบัณฑิต
  ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ขอประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานและประกาศรับสมัครงานของบริษัทต่างๆสำหรับบุคคลที่สนใจร่วมสมัครงานกับทางบริษัท สามารถดูรายละเอียด <<คลิ๊ก>>
     
  สัมมนาภายในหน่วยงานในหัวข้อ “Organization Profile”
  วันที่่ 26 มีนาคม 2561 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพได้จัดกิจกรรมสัมมนาภายในหน่วยงานในหัวข้อ “Organization Profile” โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร จากสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญทางด้าน Organization Profile มาแนะนำความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการดำเนินงานเพื่อให้บุคลากรศูนย์สหกิจศึกษาฯได้มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการองค์กรให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น
     
  สัมมนาศิษย์เก่าที่เป็นผู้ประกอบการ และผู้บริหารสถานประกอบการ
  วันที่่ 26 มกราคม 2561 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดสัมมนาศิษย์เก่าที่เป็นผู้ประกอบการ และผู้บริหารสถานประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่า และหาแนวทางความร่วมมือทางด้านสหกิจศึกษาเพื่อหาพี่เลี้ยงที่เป็นศิษย์เก่ากับการจัดสหกิจศึกษารูปแบบใหม่ ที่เรียกว่า Enterprise Co-op โดยท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ) เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ และท่านนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ "การผนึกพลังสร้างบัณฑิต 4.0 ของ มทส." และผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ (รศ.ดร.กองพล อารีรักษ์) เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ 107 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
     
  ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานสหกิจศึกษา
  วันที่ 10 มกราคม 2561 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. กองพล อารีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ และ อาจารย์ ดร.สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ธีรยุทธ เกิดไทย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ได้ให้การต้อนรับ Mr. Wang Chia Ching ผู้บริหารจากบริษัท ไทยเจริญทองการทอ จำกัด ในโอกาสประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานสหกิจศึกษาของบริษัท ทั้งนี้ได้หารือความร่วมมือการดำเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับบริษัทในคราวนี้ด้วย
  สามารถดูรายละเอียด <<คลิ๊ก>>
         
         
  สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา