หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       รายงานผลการดำเนินงาน       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

"CWIE-เรื่องที่สถาบันอุดมศึกษาต้องทำ"
โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 770066
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 7
Untitled Document
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเรียนเชิญผู้แทนสถานประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษา มทส. ภาคการศึกษาที่ 2/2557(27 ต.ค.57 – 13 ก.พ.58) เข้าร่วม "ประชุมสัมมนาพนักงานที่ปรึกษาจากสถานประกอบการ" ในวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 –13.00  น. ณ ห้องประชุม  CC405  ชั้น  4  ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  ผู้สนใจสามารถแจ้งตอบรับเข้าร่วมสัมมนาฯ เพื่อสำรองที่นั่งได้ที่นี่ ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

กำหนดการ
09.00 – 09.15 น.    ลงทะเบียน
09.15 – 10.30 น.    เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วงที่ 1   ถาม – ตอบ
10.30 – 10.45 น.    พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.45 – 12.00 น.    เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วงที่ 2   ถาม – ตอบ
12.00 – 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา ศูนย์สกิจศึกษาฯ โทร. 0-4422-3052, 0-4422-3057
E-mail: coop@sut.ac.th