หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       รายงานผลการดำเนินงาน       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 762221
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 1
Untitled Document

ศึกษาดูงานสหกิจศึกษานานาชาติ
ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (รศ. ดร. กองพล อารีรักษ์) พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เดินทางไปศึกษาดูงานสหกิจศึกษานานาชาติ ณ สำนักบริหารและพัฒนาวิชา <readMore>
30/8/2018

การประชุมหารือความร่วมมือ
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดการประชุมหารือความร่วมมือในการดำเนินงานสหกิจศึกษาระหว่างศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เมื่ออังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระ <readMore>
28/8/61

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Enterprise Co-op
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Enterprise Co-op โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแนะนำสหกิจศึกษาประกอบการ พร้อมทั้งกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและระดมสมอง ร่วมคิดโจทย์ธุรกิจสำห <readMore>
18/8/2018

กิจกรรมรับสมัครงานสหกิจศึกษา บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดย อาจารย์ ดร. สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์ รองผู้อำนวยการ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในโอกาสเดินทางมาสัมภาษณ์และคัดเลือก <readMore>
23/8/2018

บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ให้การต้อนรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล จากบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ในโอกาสเดินทางมาประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโ <readMore>
17/8/2018

หารือความร่วมมือด้านการจัดสหกิจศึกษา
วันนี้ (17 สิงหาคม 2561) ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ นำโดยรองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ (อาจารย์ ดร.สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์) และหัวหน้าฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (ดร. พันธุ์อาจ ชัย <readMore>
17/8/2018

หารือความร่วมมือโครงการรับพนักงานใหม่เข้าทำงานของบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอเรชั่น จำกัด
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพจัดประชุมหารือความร่วมมือโครงการรับพนักงานใหม่เข้าทำงานของบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอเรชั่น จำกัด ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอเรชั่ <readMore>
7/8/2018

การคัดเลือกเป็นผู้แทนศิษย์เก่าสหกิจศึกษาดีเด่น เพื่อประกาศเกียรติคุณในวารสารสมาคมสหกิจศึกษาโลก
คุณอัจฉราภรณ์ ม่วงกรุง บัณฑิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณกับศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ในพิธีปราศรัยของอ <readMore>
26/7/2018

SUT Co-op FOTO Contest #3
ขอเชิญร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวด "SUT Co-op FOTO Contest #3" เพื่อชิงรางวัล Popular vote เพียงหนึ่งเดียว ทุนการศึกษามูลค่า 1,000 บาท โดยการกด like หรือ กด Love ภาพที่ท่านชอบมากที่สุด ในระหว่างวันที่ 3 - 14 ส.ค. 61 (โดยจะนับคะแนนเวลา 21.00 น. ของวันที่ 14 ส.ค. 61 <readMore>
3/8/2018

กิจกรรม "Inter Co-op ExSharing#2: ICES #2"
วันนี้ (3 สิงหาคม 2561) ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรม "Inter Co-op ExSharing#2: ICES #2" @SUT for a landing week ให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ (บัณฑิตศึกษา) Mr. Yoshihiro Kushima จาก Kanazawa Institute of Technology (KIT) ประเทศญี่ปุ่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์ ผู้อ <readMore>
3/8/2018