หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
      หน้าหลัก สหกิจนานาชาติ
      ความสำคัญของสหกิจนานาชาติ       ความเป็นมาสหกิจศึกษานานาชาติ       วัตถุประสงค์       การดำเนินงานโครงการ       ข้อกำหนดในการรับสมัครงาน       กิจกรรมสหกิจศึกษานานาชาติ       ปฏิทินกิจกรรม       กิจกรรมที่ผ่านมา / ภาพกิจกรรม

                              สมาชิกอาเซียน
   ข่าวเกี่ยวกับอาเซียน

                       ถาม - ตอบ
 
   

                        Link ที่เกี่ยวข้อง
 
 
สหกิจศึกษานานาชาติ International Cooperative Education
ภาพกิจกรรมสหกิจศึกษานานาชาติ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษานานาชาติ

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรม "แลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษานานาชาติ" ในวันที่ 27 มีนาคม 2557 ณ ห้อง B 5101 อาคารเรียนรวม 2 เพื่อนักศึกษาที่กำลังเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และผู้ที่สนใจได้รับความรู้ที่เกี่ยวกับการเตรียมตัว การปรับตัว การแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการมาปฏิบัติสหกิจศึกษาที่ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด ของนักศึกษานานาชาติ ได้แก่

  1. Mr. Filemon Yoga Adhisatya, Atma Jaya Yogyakarta University, Indonesia
  2. Mr. Yosafat Nugraha Aji Pratama, Atma Jaya Yogyakarta University, Indonesia
  3. Mr. Billy Yehezkiel, Atma Jaya Yogyakarta University, Indonesia
  4. Ms. Chaterine Alvina Prima Hapsari, Atma Jaya Yogyakarta University, Indonesia
  5. Mr. Christian Hangi, Durban University of Technology, South Africa

<<รูปภาพเพิ่มเติม>>

กิจกรรมมารยาทสากล

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรม "มารยาทสากล" ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้อง B 3103 อาคารเรียนรวม 1 เพื่อนักศึกษาที่กำลังเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษาและผู้ที่สนใจได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวให้ถูกต้องและเหมาะสมกับบุคคลเชื่อชาติต่าง ๆ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ประมูลศุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับมารยาทและการวางตัวกับชาวตะวันตก อาจารย์ ดร.รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับมารยาทและการวางตัวกับชาวตะวันออก และนายมูฮัมหมัดอามีน มีเหาะ นักศึกษาจากชมรมมุสลิม ที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับมารยาทและการวางตัวกับชาวมุสลิม


<<รูปภาพเพิ่มเติม>>

กิจกรรม "รอบรู้ประชาคมอาเซียน: ความท้าทาย และโอกาสของบัณฑิตไทยในตลาดแรงงานอาเซียน"

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรม "รอบรู้ประชาคมอาเซียน: ความท้าทาย และโอกาสของบัณฑิตไทยในตลาดแรงงานอาเซียน" ในวันที่ 7 มีนาคม 2557 ณ ห้อง B 3103 อาคารเรียนรวม 1 เพื่อนักศึกษาที่กำลังเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษาและผู้ที่สนใจได้รับความรู้เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสทางด้านอาชีพ โดยได้รับเกียรติจากคุณรัดเกล้า เจริญสุข ผู้จัดการแผนกพัฒนาศักยภาพ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท เป็นวิทยากรบรรยาย


<<รูปภาพเพิ่มเติม>>

กิจกรรม "วัฒนธรรมข้ามชาติและการปรับตัว"

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรม "วัฒนธรรมข้ามชาติและการปรับตัว" ในวันที่ 14 มีนาคม 2557 ณ ห้อง B 3103 อาคารเรียนรวม 1 เพื่อนักศึกษาที่กำลังเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษาและผู้ที่สนใจได้รับความรู้เกี่ยวกับลักษณะและวัฒนธรรมขององค์กรข้ามชาติ เช่น วัฒนธรรมองค์กรแบบญี่ปุ่น วัฒนธรรมองค์กรแบบอินเดีย วัฒนธรรมองค์กรแบบยุโรป เป็นต้น ตลอดจนวิธีในการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรต่าง ๆ ที่นักศึกษาอาจต้องเผชิญในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก คุณกรุณา ชูนินทร์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และ คุณจิรวัฒน์ ลัคนาวัน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เบนช์มาร์ค อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้


<<รูปภาพเพิ่มเติม>>

กิจกรรม "จากพี่ สู่น้อง : ประสบการณ์สหกิจศึกษานานาชาติ"

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรม "จากพี่ สู่น้อง : ประสบการณ์สหกิจศึกษานานาชาติ" ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้อง B 1213 อาคารเรียนรวม 1 เพื่อให้พี่ ๆ ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการไปปฏิบัติสหกิจศึกษานานาชาติ ทั้งประสบการณ์การปฏิบัติสหกิจศึกษา และประสบการณ์ชีวิตในต่างแดน โดยวิทยากร คุณเพ็ญนภา นาคดี หรือ พี่พอลล่า ที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การไปปฏิบัติสหกิจศึกษาที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน พี่กฤตเมธ โพธิ์ทอง พี่ภาระเดช ไตรทิพย์ จากสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีกับประสบการณ์ในประเทศมาเลเซีย และพี่เปิ้ล พวงผกา โรจนบัณฑิต จากสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี กับประสบการณ์ในประเทศญี่ปุ่น


<<รูปภาพเพิ่มเติม>>
 
 
      จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 41869
      จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 1