หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       รายงานผลการดำเนินงาน       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

"CWIE-เรื่องที่สถาบันอุดมศึกษาต้องทำ"
โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 769342
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 7
ภาพกิจกรรม สหกิจศึกษา
กิจกรรมประจำปี 2561          2560            2559           2558          2557          2556          2555

กิจกรรมเสวนามัชฌิมนิเทศสหกิจศึกษา ปี 55 (เถ้าแก่น้อย)
          ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพจัดกิจกรรมมัชฌิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีเป็นประธานเปิดกิจกรรม และมีการเสวนาพิเศษจากคุณต๊อบ อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ เจ้าของธุรกิจสาหร่ายทอดเถ้าแก่น้อย เป็นผู้ร่วมเสวนา ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีอื่นๆ รวมถึงจากคณาจารย์และบุคลากร ร่วม 1,200 คน
<<ดูภาพกิจกรรม>>    

กิจกรรมปฐมนิเทศสหกิจศึก ษา ประจำปีการศึกษา 2555
          ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 เวลา 17.30 - 19.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ อาคารเรียนรวม 1 โดยมีท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจากท่านผู้ อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ บรรยายพิเศษ เรื่อง "สหกิจศึกษาคืออะไร" เพื่อทำความเข้าใจกับนักศึกษาถึงคำว่าสหกิจศึกษา และการเตรียมความพร้อมในการ เตรียมตัวสมัครงานสหกิจศึกษา
<<ดูภาพกิจกรรม>>

กิจกรรม “แต่งเสริม..เติมสวย ด้วย CO-OP”
          กิจกรรม “แต่งเสริม..เติมสวย ด้วย CO-OP” ฝึกเทคนิคการแต่งหน้า และแต่งกายเพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนสู่วัยทำงาน
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2555 เวลา 16.30-20.00 น. ณ ห้อง B5206 อาคารเรียนรวม 2  

กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษานานาชาติ (International Co-op Experiences Sharing)
           ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยน เรียนรู้สหกิจศึกษานานาชาติ (International Co-op Experiences Sharing)
ปาฐกถาพิเศษ โดย Dr.Paul J.Stonely ประธานกรรมการบริหาร สมาคมสหกิจศึกษาโลก (WACE) 
เสวนาแลกเปลี่ยน กับ Mr. Alexander Gunson, Mechanical Engineering Student University of Victoria, CANADA และ Mr. Ryan Barton, Mechanical Engineering Student University of Cincinnati, U.S.A. โดยมี รศ.ดร.ชาญณรงค์ อินทรประเสริฐ เป็นผู้ดำเนินรายการ 
กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2555 เวลา 16.00 –18.00 น. ห้อง B5101 อาคารเรียนรวม 2
<<ดูภาพกิจกรรม>>     

พิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา ภาค 1/2555
           ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจ ศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2555 โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุชาติ วิสุวรรณ รองประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเดินทางมาเป็นประธานในพิธี
<<ดูภาพกิจกรรม>>     

กิจกรรมหลังกลับจากสถานประกอบการ 1/2555
           ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมหลังกลับจากสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2555 โดยกิจกรรมประกอบด้วย การฟังบรรยายพิเศษ "การเป็นมนุษย์เงินเดือนมืออาชีพ" จาก ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ กิจกรรมสัมภาษณ์สหกิจศึกษา กิจกรรมสัมมนาสหกิจศึกษา และกิจกรรมการรายงานผลสะท้อนจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
<<ดูภาพกิจกรรม>>     

“Emergency needs & Practice/ Protocol…ปลอดภัยไว้ก่อน”
           เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรม “Emergency needs & Practice/ Protocol…ปลอดภัยไว้ก่อน” รับฟังการแนะนำวิธีการเอาตัวรอด จากสถานการณ์ฉุกเฉินในต่างแดน สวมบทบาทในแต่ละสถานการณ์ เพื่อให้เข้าใจถึงการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมภายใต้สภาวะคับขัน
เวลา 17.00-18.30 น. ณ ห้อง B5206 อาคารเรียนรวม 2

“AEC : Crisis or Opportunity…ประชาคมอาเซียน วิกฤติ หรือ โอกาส”
           เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจ ศึกษานานาชาติ โดยการจัดบรรยาย หัวข้อ "AEC:Crisis or Opportunity"  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วิศิษฎ์พร วัฒนวาทิน  เป็นวิทยากร  ณ ห้อง B5101 อาคารเรียนรวม 2
<<ดูภาพกิจกรรม>>   

ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา
           วันที่ 9-10 สิงหาคม 2555 ณ อาดารสุรพัฒน์ 2
<<ดูภาพกิจกรรม>>   

กิจกรรม Intercultural Training และกิจกรรม Self-Adjustment
           เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ และรองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรบรรยายกิจกรรม Intercultural Training และกิจกรรม Self-Adjustment ให้กับนักศึกษาที่สนใจโครงการสหกิจศึกษานานาชาติ ซึ่งภายหลังการบรรยายแล้วท่านได้กรุณาจัด Focus Group สำหรับนักศึกษาที่สนใจไปประเทศจีน ญี่ปุ่น และสหพันธ์รัฐเยอรมนีให้ด้วย
<<ดูภาพกิจกรรม>>       <<Download เอกสารบรรยาย>>

กิจกรรมมัชฌิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
           ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพได้จัดกิจกรรมมัชฌิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทุกสาขาวิชา (ยกเว้นแพทยศาสตร์และพยาบาลศสตร์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมสู่โลก การทำงานจริง ตลอดจนทราบกระบวนการของสหกิจศึกษาในเรื่องหลักการ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติด้วย ในกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายโดยท่านอธิการบดี หัวข้อ "สหกิจศึกษา อาวุธคู่กายบัณฑิต มทส." การบรรยายหัวข้อ "หลักการสหกิจศึกษา" โดย ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯการบรรยายหัวข้อ "ระเบียบ ข้อบังคับสหกิจศึกษา" และ "เตรียมตัวให้พร้อมกับสหกิจศึกษานานาชาติ" โดยพี่ๆศูนย์สหกิจศึกษาฯ
<<ดูภาพกิจกรรม>>   

กิจกรรม "แต่งเสริมเติมสวยด้วย Co-Op"
           ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดการอบรมการแต่งหน้า 
และแต่งกายเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพภายนอกให้กับนักศึกษา 
ในการอบรม "แต่งเสริมเติมสวยด้วย Co-Op" 
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 ณ อาคารเรียนรวม 2
<<ดูภาพกิจกรรม>>   

วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 4
           ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  เข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาไท ย ครั้งที่ 4 วันที่ 6 มิถุนายน 2555 ณ เมืองทองธานี
<<ดูภาพกิจกรรม>>