หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       รายงานผลการดำเนินงาน       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

"CWIE-เรื่องที่สถาบันอุดมศึกษาต้องทำ"
โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 769401
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 4
 ภาพกิจกรรม สหกิจศึกษา
กิจกรรมประจำปี 2561          2560           2559           2558          2557          2556          2555

   
ประชาสัมพันธ์งานสหกิจศึกษาวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ และคณะ ได้เดินทางเข้าพบสถานประกอบการ เพื่อประชาสัมพันธ์งานสหกิจศึกษา และสวัสดีปีใหม่ 2561 ณ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยเข้าพบ คุณรุ่งโรจน์ ตันติเวชอภิกุล ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พร้อมผู้บริหารบริษัท หลังจากนั้นได้เข้าพบ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยคุณอภิรักษ์ วาราชนนท์ ตำแหน่ง Chief People Officer และคณะให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้หารือความร่วมมือ การดำเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับสถานประกอบการทั้ง 2 แห่ง ในคราวเดียวกันนี้ด้วย
   
ประชาสัมพันธ์งานสหกิจศึกษาวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดย อ.ดร.สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้เดินทางเข้าพบ คุณธำรงค์ สวัสดิ์วราห์กุล (Manufacturing Director) และ Mr. Bertrand Demailly (Industrial Director) บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมาผู้ผลิต-จัดจำหน่าย ผ้าไหมและผ้าตกแต่งบ้าน ภายใต้ชื่อ จิม ทอมป์สัน เนื่องในโอกาสอวยพรปีใหม่ พร้อมทั้งหารือความร่วมมือ และประชาสัมพันธ์งานสหกิจศึกษา
   
ประชาสัมพันธ์งานสหกิจศึกษานานาชาติวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 - 19.00 น. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ นำโดย อ.ดร.สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์ (รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษานานาชาติ ได้มีการแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนการสมัครงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ พร้อมกันนี้ได้มีรุ่นพี่ศิษย์เก่า คุณพงษ์เดช นิธิปกรณ์กุล (พี่แจ็ค SUT#3) Technical Manager of Industrial Solutions (Asia Pacific) บริษัท Borregaard S.E.A. Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษ ในการบอกเล่าประสบการณ์ และสร้างแรงบันดาลใจ ในการทำงานต่างประเทศให้กับนักศึกษาที่ให้ความสนใจมากกว่า 200 คน ณ ห้อง B2103 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   
สัมมนา พนักงานที่ปรึกษาจากสถานประกอบการ ประจำภาคการศึกษา 2/2560ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดสัมมนาพนักงานที่ปรึกษาจากสถานประกอบการ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยอาจารย์ ดร.สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ สหกิจศึกษาฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา พร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา และบรรยายแนะนำ สหกิจศึกษาของ มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมีผู้แทนจากสถานประกอบการทั้งผู้ประสานงาน และพนักงานที่ปรึกษา รวมถึงนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ไปสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560 เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ จำนวน 70 กว่าคน ทั้งนี้คุณวิเคต จิตติวงษ์ ตำแหน่ง Manufacturing Business Unit Head บริษัท อลูเม็ท จำกัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญส่ง สุตะพันธ์ ประธานคณาจารย์นิเทศประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และนายสันติภาพ เวียงนนท์ บัณฑิต มทส. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานสหกิจศึกษา นอกจากนี้ผู้แทน สถานประกอบการที่เข้าสัมมนาได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ การจัดสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานสหกิจศึกษาร่วมกัน
   
ประชุมหารือความร่วมมือ รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดย รศ. ดร.กองพล อารีรักษ์ ผู้อำนวยการ ร่วมกับ ผศ. ดร.บุญส่ง สุตะพันธ์ อาจารย์ประจำวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้ให้การต้อนรับคุณปิยภัทร นิงสานนท์ (Manager Human Resources) และ Mr. Paul Bevill (Executive Director, Test System Development) พร้อมคณะ จากบริษัท แม็กซิม อินทริเกรดเต็ด โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในโอกาสเดินทางมาประชุมหารือความร่วมมือ รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560 และประจำปีการศึกษา 2561 เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2560 ณ อาคารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   
กิจกรรมปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 และวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 15.30 - 18.00 น. ณ ห้อง B4101 อาคารเรียนรวม 1 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี เป็นประธาน และ รศ.ดร.กองพล อารีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ บรรยายพิเศษ เรื่อง "สหกิจศึกษา นวัตกรรม มทส." สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีระยะเวลาพัฒนาตนเองในการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการและการปรับตัวสู่สังคมการทำงานก่อนที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รวมถึงรับทราบหลักการ กระบวนการสหกิจศึกษา และข้อบังคับต่าง ๆ​
   
ความร่วมมือกับสถานประกอบการในประเทศไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมลงนามข้อตกลงในโครงการความร่วมมือพัฒนาความรู้และฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ กับบริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอนซูมเมอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม Conference C บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร ตำบลหัวฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี ในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมลงนามในข้อตกลงฯ กับ Mr. Norikazu Ishikawa ประธานบริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอนซูมเมอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษา และพัฒนาอาชีพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ สุลักษณ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณาจารย์จากสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ จากศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนาม
   
ความร่วมมือการจัดสหกิจศึกษาต่างประเทศศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก Nagaoka University of Technology ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางมาประชุมหารือกับศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และรับฟังการบรรยายสรุป การเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยน จำนวน 2 ราย ได้แก่ Mr.Baba Ikki  และ Mr.Ryota Mabe ที่มาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ Western Digital (Thailand) Co., Ltd. ระหว่างเดือน กันยายน 2560 – กุมภาพันธ์ 2561 และได้หารือความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
   
ความร่วมมือการจัดสหกิจศึกษาต่างประเทศศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. กองพล อารีรักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และบุคลากร ได้เดินทาง เข้าพบ Mr. Toru Miyauchi Professional Engineer, P.E.Jp (Mechanical Engineering) ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง General Manager International Development, International Division Railway Technical Research Institute (RTRI) พร้อมทั้งหารือความร่วมมือด้านวิชาการและการดำเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในประเทศญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 ณ เคนซิงตัน อิงลิช การ์เดน รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
   
อบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้อง B5209 อาคารเรียนรวม 2 โดยได้รับเกียรติจาก คุณยงยุทธ เทียนไชย Business Coaching ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการองค์กร เป็นวิทยากรบรรยายและจัดทำ Work Shop เพื่อแนะนำการสร้างโมเดลทางธุรกิจ เพื่อการสร้างธุรกิจให้เติบโตและยั่งยืน และมีมุมมองความคิดใหม่ ๆ ในการทำธุรกิจ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจะมีการจัดอีก หนึ่งครั้งในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 เป็นการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการในจังหวัดนครราชสีมา
   
อบรมบุคลิกภาพศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2560 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะและมีการปรับตัวด้านบุคลิกภาพ ให้เหมาะสมกับการทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวันโดยจัดระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 โดยได้รับเกียรติจากคุณชีวณัฏฐ์ สุภัทโรบล ผู้จัดการกองประกวดนางสาวนครราชสีมา คุณวิศนไชย นันท์พละวงศ์ ผู้ดูแลผู้เข้าประกวด Miss Grand International คุณเกียรติศักดิ์ ตันระนา วิทยากรอิสระ คุณสุกัญญา สุจิตจร วิทยากรอิสระ คุณชุติกาญจน์ สิริรัชพล คุณจิตติมา พะนา จากส่วนกิจการนักศึกษา และคุณเดชากรณ์ สำราญดี จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมเป็นวิทยากร
   
เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ TOEICศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดอบรม เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ TOEIC ภาคการศึกษาที่ 1/2560 เพื่อทดสอบการทำข้อสอบ TOEIC ให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจลักษณะและองค์ประกอบของข้อสอบ TOEIC เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทดสอบ TOEIC และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาและบุคลากร มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 330 คน และได้มี การแบ่งกลุ่มเรียนทั้งหมด 5 กลุ่ม ระยะเวลาในการเรียนการสอนอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน 2560 รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.จิตพนัส สุวรรณเทพ และ อาจารย์ ดร.สุขสรรพ์ ศุภเศรษฐเสรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ เป็นวิทยากร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาร่วมกับบริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอนซูมเมอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดพิธีลงนามข้อตกลงโครงการความร่วมมือพัฒนาความรู้และฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ระหว่างกัน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม Conference C    บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอนซูมเมอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด  นิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร ตำบลหัวฬ่อ 
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ Mr. Norikazu Ishikawa ประธานบริษัทฯ  เป็นประธานในพิธี  โดยมีหัวหน้าสาขาวิชาและคณาจารย์จากสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากศูนย์สหกิจศึกษาฯ และคณะผู้บริหารของบริษัท ฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี


ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพกำหนดจัดสัมมนาคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา เรื่อง “ไทยแลนด์ 4.0 กับการขับเคลื่อนสหกิจศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน” ระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมแคนทารี 304 โฮเทล แอนด์ เซอร์วิซ อพาร์ตเมนต์ จังหวัดปราจีนบุรี ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย/ นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย และ ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ รองประธานและผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ประเทศไทย บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอเรชั่น การนำเสนอผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา ระหว่างปี 2554-2558 การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษากับ WD & HGST และการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นในการหาแนวทางพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยมีคณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม จำนวน 55 คน

<<รูปภาพกิจกรรม>> เอกสารประกอบการบรรยาย 1 :: เอกสารประกอบการบรรยาย 2


ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จัดกิจกรรมมัชฌิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 ณ ห้อง B4101 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดี เป็นประธาน กิจกรรมนี้ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ "สหกิจศึกษาให้มากกว่าที่คุณคิด" โดย ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการแผนกวิศวกรรมการผลิตขั้นสูง บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด และ คุณพนิดา แซ่จิว ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท BT Herbal จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาในการเตรียมความพร้อมที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เตรียมความพร้อมในการสู้กับปัญหา รวมถึงการปรับตัวสู่สังคมการทำงาน

รุปภาพกิจกรรม VDO


สัมมนาผู้ประกอบการที่ร่วมดำเนินงานสหกิจศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออก

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดสัมมนาผู้ประกอบการที่ร่วมดำเนินงานสหกิจศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออก เรื่อง “การจัดสหกิจศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมืออันดีระหว่างกัน พร้อมกันนี้ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่สถานประกอบการที่มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณในการให้ความร่วมมือจัดสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 –15.30 น. ณ โรงแรม โนโวเทล พัทยา โมดัส บีชฟร้อนท์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี

รุปภาพกิจกรรม


ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 ณ B5101 อาคารเรียนรวม 2 โดยได้รับเกียรติจากคุณสืบพงศ์ เกตุนุติ กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธี ร่วมกับศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กิจกรรมประกอบด้วยการมอบสัมฤทธิ บัตรนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2559 การมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษา สหกิจศึกษาที่ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการต่างประเทศ การมอบเกียรติบัตรนักศึกษา สหกิจศึกษาดีเด่น การมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่นักศึกษาสหกิจศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลงาน สหกิจศึกษาดีเด่น พร้อมกันนี้คุณสืบพงศ์ เกตุนุติ ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อ “บัณฑิตไทยในยุค AEC สิ่งที่ต้องมีและสิ่งที่พึงกระทำ”

<<รูปภาพกิจกรรม>>

   

กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดโครงการอบรมหัวข้อ "การสร้างธุรกิจให้เติบโตและยั่งยืน " เพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก คุณยงยุทธ เทียนไชย ที่ปรึกษาทางด้านการบริหารจัดการองค์กร เป็นวิทยากร ในวันเสาร์ที่ 28 และอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง B5208 และ B5210 อาคารเรียนรวม 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ให้เกิดขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ใหม่ หรือ ผู้ประกอบการที่มีธุรกิจเดิม สามารถพัฒนายกระดับศักยภาพการจัดการธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้ง เพื่อส่งเสริมการสร้างทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้เกิดแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการที่ดี หรือแนวคิดของ การบริหารจัดการ เช่น ผู้ประกอบการซึ่งจะนำไปสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในอนาคต

<<รูปภาพกิจกรรม>>