หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 482693
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 220
Image
CSS Free Templates with jQuery Slider
            สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษา ที่เน้นการปฏิบัติงานใน สถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้ นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ งานที่นักศึกษาปฏิบัติจะตรงกับ สาขาวิชาของนักศึกษา โดยเน้นการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จากการทำงานจริงเป็นหลัก หรือ Work-based learning หรือ โครงงานพิเศษ (Project) ที่มีประโยชน์กับสถานประกอบการ เช่น การปรับปรุง หรือการเพิ่มประสิทธิภาพ หรือการแก้ปัญหาของกระบวนการทำงาน ซึ่ง นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จได้ภายใน 4 เดือน ทำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ ประสบการณ์จากการทำงาน และมีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุด
จดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
ประกวดโครงงาน
สหกิจศึษาดีเด่น ประจำปี 2557
          ขอเชิญคณาจารย์ในสาขาวิชาต่าง ๆ ส่งนักศึกษาสหกิจศึกษาในสังกัดสาขาวิชาของท่าน เข้าประกวดโครงงานในระดับเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และคัดเลือกโครงงานเข้าแข่งขันในระดับชาติต่อไป ท่านสามารถดาว์นโหลดเกณฑ์การคัดเลือก และแบบฟอร์มการเสนอโครงงานของนักศึกษาได้ โดยมีกำหนดส่งโครงงานเข้าประกวดภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
          หลักเกณฑ์การคัดเลือกและตัดสินสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาตDownload
          แบบฟอร์ม เสนอโครงงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาเพื่อเข้าร่วมในการคัดเลือก รางวัลโครงงาน/งานประจำสหกิจศึกษาดีเด่นในงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2558
                - แบบฟอร์มเสนอข้อมูลประเภทโครงงานงาน-วิทยาศาสตร์-สังคมฯ Download
                - แบบฟอร์มเสนอข้อมูลโครงงานเข้าประกวด-ประเภทนวัตกรรม Download
                - แบบฟอร์มขอข้อมูลในการส่งโครงงานเข้าประกวด-นานาชาติ-2558 Download
Untitled Document
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม กิจกรรมที่ผ่านมา
Image
กิจกรรม "Industry-based Career Camp 2014 : อุตสาหกรรมน้ำตาล"
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ร่วมกับ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทในเครือ ขอเชิญนักศึกษาร่วมกิจกรรม "Industry-based Career Camp 2014 : อุตสาหกรรมน้ำตาล" วันที่ 7-9 มีนาคม 2558 ณ โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว จ.ชัยภูมิ งานนี้รับจำนวนจำกัดต่อสาขาวิชา รายละเอียดตามรูปประกอบ สอบถามเพิ่มเติม โทร 0-4422-3040 และ 3054
   
ประกาศ กำหนดการกิจกรรมนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา หลังกลับจากสถานประกอบการ 2/2557
< CLICK เพื่อดูกำหนดการ >
รายละเอียดอื่นๆ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
สอบถามโทร 0-4422-3040

   
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนสหกิจศึกษา 3/2557 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558

< CLICK เพื่อตรวจสอบรายชื่อ > รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนสหกิจศึกษา 3/2557 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558
สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านเงื่อนไข จะแจ้งสิทธิ์การลงทะเบียนให้ทราบภายหลัง !!
   
ข่าวประชาสัมพันธ์ "ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา 2/2557"
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้กำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคสหกิจศึกษาที่ 2/2557 ควรเป็นระหว่างวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ถึง 16 มกราคม 2558 ทั้งนี้ข้อมูลแผนการเดินทางไปนิเทศงานของคณาจารย์นิเทศ สามารถดูได้ในระบบสหกิจศึกษาออนไลน์ ที่ www.coop.sut.ac.th/online.php
   
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง สำหรับบัณฑิต ประจำเดือน ธันวาคม 2557
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ขอประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานและประกาศรับสมัครงานของบริษัทต่างๆ ประจำเดือนธันวาคม 2557 สำหรับบุคคลที่สนใจร่วมสมัครงานกับทางบริษัท สามารถดูรายละเอียด <<คลิ๊ก>>
       
       
ข่าวเด่นสหกิจศึกษา
   
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับบริษัทในเครือซีพี เพื่อพัฒนามาตรฐานสหกิจศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัทในเครือซีพี เพื่อพัฒนามาตรฐานสหกิจศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ วันนี้ (11 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 น.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดยศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CP) ประกอบด้วย บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด (CPFT) และบริษัท เชสเตอร์ ฟู้ด จำกัด โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดี มทส. นายชัยยุทธ ทิพย์สุวรรณพร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส CPFT และ นายสุวัฒน์ ทรงพัฒนะโยธิน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เชสเตอร์ ฟู้ด จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในนามขององค์กร <<อ่านต่อ>>           <<รูปภาพพิธีลงนาม>>
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการ Mitr Phol Career Camp รุ่นที่ 5
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการ Mitr Phol Career Camp รุ่นที่ 5 ทั้งสิ้น 7 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายพิชชากร พาพันธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
2. นายณัฐพล แพทย์เกาะ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
3. นายเทวา คะชาแก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
4. นางสาวภัทรนันท์ ศิลปสาย สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
5. นางสาวฐิติพร ปะนัดตะเน สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
6. นายสิทธิชัย แก้วกามา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
7. นายธนาธิป หาปูทน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทในเครือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดยศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทในเครือ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม มทส. และนายบวรนันท์ ทองกัลยา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและบริหารร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในนามขององค์กร <<อ่านต่อ>>
มทส. เปิดหลักสูตรปริญญาโท-เอกสหกิจศึกษาเป็นแห่งแรกของโลก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป็นมหาวิทยาลัยแรกในประเทศไทยที่ได้นำสหกิจศึกษา (Cooperative Education) มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2536 เป็นเวลายี่สิบปีมาแล้ว สหกิจศึกษา เป็นระบบการศึกษาที่เน้นประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริงในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต เป็นการจัดการศึกษาที่บูรณาการการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงเต็มเวลาในสถานประกอบการ (Work Integrated Learning) ซึ่งพัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษามีปัญหาด้านประสิทธิภาพการสอนนักศึกษาให้มีทักษะทางวิชาชีพต่าง ๆ สหกิจศึกษาจึงช่วยพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะสามารถทํางานตรงตามสาขาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพทันทีที่สำเร็จการศึกษา   <<อ่านต่อ>>
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับคัดเลือกจากสหกิจศึกษาโลก ให้เป็นสำนักงานสหกิจศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก...
          เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย หนึ่งในคณะกรรมการบริหารสมาคมสหกิจศึกษาโลก เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารสมาคมสหกิจศึกษาโลก (ซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยเดร็ก เซลล์นครฟิลาเดลเฟีย เพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา) ได้มีมติเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) <<อ่านต่อ>>
นวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย
ชื่อนวัตกรรม : กิจกรรมการเรียนรู้ผลสะท้อนการปฎิบัติสหกิจศึกษา
(Co-operative Education Self- Reflection) เพื่อส่งเสริมการประเมินพัฒนาตนเองของนักศึกษา
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี <<Clip VDO>>
อ่านข่าวเก่าได้ที่นี่
 

©2012 The Center for Cooperative Education and Career Development
Suranaree University of Technology
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4422-3046-57 โทรสาร 0-4422-3045,53 E-mail : coop@sut.ac.th
ติดต่อ Web Master 0-4422-3098