หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 467544
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 70
Image
CSS Free Templates with jQuery Slider
            สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษา ที่เน้นการปฏิบัติงานใน สถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้ นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ งานที่นักศึกษาปฏิบัติจะตรงกับ สาขาวิชาของนักศึกษา โดยเน้นการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จากการทำงานจริงเป็นหลัก หรือ Work-based learning หรือ โครงงานพิเศษ (Project) ที่มีประโยชน์กับสถานประกอบการ เช่น การปรับปรุง หรือการเพิ่มประสิทธิภาพ หรือการแก้ปัญหาของกระบวนการทำงาน ซึ่ง นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จได้ภายใน 4 เดือน ทำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ ประสบการณ์จากการทำงาน และมีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุด
Untitled Document
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม กิจกรรมที่ผ่านมา
Image
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนสหกิจศึกษา 3/2557 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558

< CLICK เพื่อตรวจสอบรายชื่อ > รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนสหกิจศึกษา 3/2557 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558
สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านเงื่อนไข จะแจ้งสิทธิ์การลงทะเบียนให้ทราบภายหลัง !!
   
โปรดลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา
สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 3/56 และ 1/57 เท่านั้น โดยพิธีจะมีในวันศุกร์ที่ 6 ก.พ. 2558 เวลา 15.00-18.30 น. ณ ห้อง 600 ที่นั่ง สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-4422-3040 ลงทะเบียนที่ http://goo.gl/Nd0iA4
สำหรับคนที่เข้าร่วมพิธีไม่ได้ ให้ติดต่อรับที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ตั้งแต่วันพุธที่ 11 ก.พ. 2558) **ผู้ที่จะเข้าร่วมในพิธีต้องยืนยันในลิ้งก์ที่แนบมาเท่านั้น** โปรดลงทะเบียนภายในวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558
   
กิจกรรม"พัฒนาทักษะ Microsoft Excel 2013 และเทคนิคการใช้งานเบื้องต้นสำหรับการทำงาน"
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจ สมัคร กิจกรรมพัฒนาทักษะ Microsoft Excel 2013 และเทคนิคการใช้งานเบื้องต้นสำหรับการทำงาน 
 การบรรยายและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel 2013 
จำนวน 12 ชั่วโมง ทุกวันจันทร์ เวลา 17.00-19.30 น. 
จำนวน 5 สัปดาห์ (วันละ 2 ชั่วโมง 30 นาที) 
เรียนห้อง Lab com 7 อาคารเรียนรวม 2 เริ่มวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558 – 09 กุมภาพันธ์ 2558 วิ
ทยากร : คุณรัชนีกร ทองมา 
 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัดเพียง 30 คน เท่านั้น !!! 
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2557 ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://goo.gl/GU2x3T 
ติดตามรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ http://goo.gl/CYECxt
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 044-223054 ในวันและเวลาราชการ
   
กิจกรรม"สัปดาห์ภาพยนตร์เพื่อการพัฒนาอาชีพ"
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอเชิญนักศึกษารายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาทุกคนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สัปดาห์ภาพยนตร์เพื่อการพัฒนาอาชีพ
วันที่ 12 – 16 มกราคม 2558 เวลา 13.30-16.00 น. 
ณ ห้องบรรณสารสาธิต อาคารบรรณสาร ชั้น4
** ลงชื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ออนไลน์ได้ที่http://goo.gl/cXbdkB 
โทร. 044-223054 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 5 มกราคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิ จกรรมวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558
The Social Network วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 58
THE DEVIL WEARS PRADA วันอังคารที่ 13 มกราคม 58
มหา’ลัย เหมืองแร่ วันพุธที่ 14 มกราคม 58
Top Secret วัยรุ่นพันล้าน วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 58
Jobs สตีฟ จ็อบส์ อัจฉริยะเปลี่ยนโลก วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 58
   
กิจกรรม"ภาษาอังกฤษสำหรับประสานประกอบการ"
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ขอเชิญนักศึกษาที่จะสมัครงานสหกิจศึกษานานาชาติ และนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม "ภาษาอังกฤษสำหรัยสถานประกอบการ" ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   
ข่าวประชาสัมพันธ์ "ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา 2/2557"
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้กำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคสหกิจศึกษาที่ 2/2557 ควรเป็นระหว่างวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ถึง 16 มกราคม 2558 ทั้งนี้ข้อมูลแผนการเดินทางไปนิเทศงานของคณาจารย์นิเทศ สามารถดูได้ในระบบสหกิจศึกษาออนไลน์ ที่ www.coop.sut.ac.th/online.php
   
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง สำหรับบัณฑิต ประจำเดือน ธันวาคม 2557
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ขอประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานและประกาศรับสมัครงานของบริษัทต่างๆ ประจำเดือนธันวาคม 2557 สำหรับบุคคลที่สนใจร่วมสมัครงานกับทางบริษัท สามารถดูรายละเอียด <<คลิ๊ก>>
       
       
ข่าวเด่นสหกิจศึกษา
   
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับบริษัทในเครือซีพี เพื่อพัฒนามาตรฐานสหกิจศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัทในเครือซีพี เพื่อพัฒนามาตรฐานสหกิจศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ วันนี้ (11 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 น.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดยศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CP) ประกอบด้วย บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด (CPFT) และบริษัท เชสเตอร์ ฟู้ด จำกัด โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดี มทส. นายชัยยุทธ ทิพย์สุวรรณพร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส CPFT และ นายสุวัฒน์ ทรงพัฒนะโยธิน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เชสเตอร์ ฟู้ด จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในนามขององค์กร <<อ่านต่อ>>           <<รูปภาพพิธีลงนาม>>
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการ Mitr Phol Career Camp รุ่นที่ 5
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการ Mitr Phol Career Camp รุ่นที่ 5 ทั้งสิ้น 7 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายพิชชากร พาพันธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
2. นายณัฐพล แพทย์เกาะ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
3. นายเทวา คะชาแก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
4. นางสาวภัทรนันท์ ศิลปสาย สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
5. นางสาวฐิติพร ปะนัดตะเน สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
6. นายสิทธิชัย แก้วกามา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
7. นายธนาธิป หาปูทน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทในเครือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดยศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทในเครือ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม มทส. และนายบวรนันท์ ทองกัลยา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและบริหารร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในนามขององค์กร <<อ่านต่อ>>
มทส. เปิดหลักสูตรปริญญาโท-เอกสหกิจศึกษาเป็นแห่งแรกของโลก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป็นมหาวิทยาลัยแรกในประเทศไทยที่ได้นำสหกิจศึกษา (Cooperative Education) มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2536 เป็นเวลายี่สิบปีมาแล้ว สหกิจศึกษา เป็นระบบการศึกษาที่เน้นประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริงในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต เป็นการจัดการศึกษาที่บูรณาการการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงเต็มเวลาในสถานประกอบการ (Work Integrated Learning) ซึ่งพัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษามีปัญหาด้านประสิทธิภาพการสอนนักศึกษาให้มีทักษะทางวิชาชีพต่าง ๆ สหกิจศึกษาจึงช่วยพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะสามารถทํางานตรงตามสาขาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพทันทีที่สำเร็จการศึกษา   <<อ่านต่อ>>
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับคัดเลือกจากสหกิจศึกษาโลก ให้เป็นสำนักงานสหกิจศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก...
          เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย หนึ่งในคณะกรรมการบริหารสมาคมสหกิจศึกษาโลก เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารสมาคมสหกิจศึกษาโลก (ซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยเดร็ก เซลล์นครฟิลาเดลเฟีย เพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา) ได้มีมติเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) <<อ่านต่อ>>
นวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย
ชื่อนวัตกรรม : กิจกรรมการเรียนรู้ผลสะท้อนการปฎิบัติสหกิจศึกษา
(Co-operative Education Self- Reflection) เพื่อส่งเสริมการประเมินพัฒนาตนเองของนักศึกษา
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี <<Clip VDO>>
อ่านข่าวเก่าได้ที่นี่
 

©2012 The Center for Cooperative Education and Career Development
Suranaree University of Technology
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4422-3046-57 โทรสาร 0-4422-3045,53 E-mail : coop@sut.ac.th
ติดต่อ Web Master 0-4422-3098