หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 570708
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 374
 Image
 CSS Free Templates with jQuery Slider
            สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษา ที่เน้นการปฏิบัติงานใน สถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้ นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ งานที่นักศึกษาปฏิบัติจะตรงกับ สาขาวิชาของนักศึกษา โดยเน้นการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จากการทำงานจริงเป็นหลัก หรือ Work-based learning หรือ โครงงานพิเศษ (Project) ที่มีประโยชน์กับสถานประกอบการ เช่น การปรับปรุง หรือการเพิ่มประสิทธิภาพ หรือการแก้ปัญหาของกระบวนการทำงาน ซึ่ง นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จได้ภายใน 4 เดือน ทำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ ประสบการณ์จากการทำงาน และมีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุด
จดหมายข่าว ประจำเดือน ตุลาคม 2558
Untitled Document
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม กิจกรรมที่ผ่านมา
 Image
กองทุนสหกิจศึกษาและการบูรณาการ การเรียบรู้กับการทำงานในต่างประเทศ พ.ศ. 2558
ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีระเบียบว่าด้วยกองทุนสหกิจศึกษาและการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในต่างประเทศ พ.ศ. 2557 โดยสนับสนุนทุนประเดิม จำนวน 25,000,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) และเพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับกองทุนสหกิจศึกษาและการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในต่างประเทศ พศ. 2557 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จึงได้จัดทำร่างประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนกองทุนสหกิจศึกษาและการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในต่างประเทศ พ.ศ. 2558
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า ข้อบังคับฯ / ประกาศ ฯ สหกิจศึกษา
   
การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม การวางแผนบริหารเวลา
ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษาทุกชั้นปี ทุกสาขาวิชาที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม การวางแผนบริหารเวลา ได้รับเกียรติจาก คุณจิตรลดา วงษ์ทิพย์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานลูกค้ากลุ่มธุรกิจการศึกษา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) วันเสาร์ - วันอาทิตย์ที่ 26-27 กันยายน 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้อง B5203 อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอรับใบสมัครด้วยตัวเองที่โต๊ะ 12 ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ถึงวันที่ 10 กันยายน 2558 รับจำนวนจำกัด 40 คนเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาอาชีพ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โทร. 044-223054
   
กิจกรรม "ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา 2558"
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ขอเชิญนักศึกษา B57 เข้าร่วมกิจกรรม "ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา 2558" **โปรดเข้าร่วมเพื่อรักษาสิทธิในการสมัครงานสหกิจศึกษา** หากติดเรียนในวันดังกล่าว ขอให้แจ้งชื่อที่สาขาวิชา เพื่อให้หัวหน้าสาขาวิชารับรอง และสาขาวิชาจะแจ้งรายชื่อผู้ที่ติดเรียนให้ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ทราบต่อไป สอบถามเพิ่มเติม โทร 0-4422-3040 หรือ 0-4422-3054
   
กิจกรรมพัฒนาทักษะ Microsoft Excel 2013 และเทคนิคการใช้งานเบื้องต้นสำหรับการทำงาน การบรรยายและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel 2013
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจ สมัคร กิจกรรมพัฒนาทักษะ Microsoft Excel 2013 และเทคนิคการใช้งานเบื้องต้นสำหรับการทำงาน การบรรยายและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel 2013 จำนวน 10 ชั่วโมง ทุกวันจันทร์ เวลา 17.00-19.30 น. จำนวน 4 สัปดาห์ (วันละ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เรียนห้อง Lab com 8 อาคารเรียนรวม 2 เริ่มวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 – 02 ตุลาคม 2558 วิทยากร : คุณรัชนีกร ทองมา ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 30 คนเท่านั้น!!! สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://goo.gl/D5rauh ติดตามรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ http://goo.gl/7AmGUg สอบถามเพิ่มเติม โทร. 044-223054 ในวันและเวลาราชการ
   
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง สำหรับบัณฑิต ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน 2558
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ขอประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานและประกาศรับสมัครงานของบริษัทต่างๆ ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน 2558 สำหรับบุคคลที่สนใจร่วมสมัครงานกับทางบริษัท สามารถดูรายละเอียด <<คลิ๊ก>>
       
       
ข่าวเด่นสหกิจศึกษา
   
พิธีมอบทุนการศึกษา โครงการ Mitr Phol Career Camp รุ่นที่ 5
ตามที่กลุ่มมิตรผลได้ดำเนินการจัดโครงการ Mitr Phol Career Camp รุ่นที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักศึกษาให้ได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต พร้อมกันนี้ กลุ่มมิตรผลได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ผ่านโครงการดังกล่าว เพื่อมอบทุนการศึกษาและโอกาสในการร่วมงานกับกลุ่มมิตรผลหลังจากจบการศึกษา ทั้งสิ้นจำนวน 6 ราย ดังนี้
1. นายณัฐพล แพทย์เกาะ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
2. นายเทวา คะชาแก้ว ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
3. นางสาวฐิติพร ปะนัดตะเน ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
4. นางสาวภัทรนันท์ ศิลปสาย ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
5. นายสิทธิชัย แก้วกำมา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
6. นายธนาธิป หาปูทน ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า           <<รูปภาพพิธีมอบทุน>>
   
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับบริษัทในเครือซีพี เพื่อพัฒนามาตรฐานสหกิจศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัทในเครือซีพี เพื่อพัฒนามาตรฐานสหกิจศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ วันนี้ (11 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 น.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดยศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CP) ประกอบด้วย บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด (CPFT) และบริษัท เชสเตอร์ ฟู้ด จำกัด โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดี มทส. นายชัยยุทธ ทิพย์สุวรรณพร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส CPFT และ นายสุวัฒน์ ทรงพัฒนะโยธิน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เชสเตอร์ ฟู้ด จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในนามขององค์กร <<อ่านต่อ>>           <<รูปภาพพิธีลงนาม>>
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทในเครือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดยศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทในเครือ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม มทส. และนายบวรนันท์ ทองกัลยา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและบริหารร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในนามขององค์กร <<อ่านต่อ>>
มทส. เปิดหลักสูตรปริญญาโท-เอกสหกิจศึกษาเป็นแห่งแรกของโลก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป็นมหาวิทยาลัยแรกในประเทศไทยที่ได้นำสหกิจศึกษา (Cooperative Education) มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2536 เป็นเวลายี่สิบปีมาแล้ว สหกิจศึกษา เป็นระบบการศึกษาที่เน้นประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริงในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต เป็นการจัดการศึกษาที่บูรณาการการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงเต็มเวลาในสถานประกอบการ (Work Integrated Learning) ซึ่งพัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษามีปัญหาด้านประสิทธิภาพการสอนนักศึกษาให้มีทักษะทางวิชาชีพต่าง ๆ สหกิจศึกษาจึงช่วยพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะสามารถทํางานตรงตามสาขาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพทันทีที่สำเร็จการศึกษา   <<อ่านต่อ>>
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับคัดเลือกจากสหกิจศึกษาโลก ให้เป็นสำนักงานสหกิจศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก...
          เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย หนึ่งในคณะกรรมการบริหารสมาคมสหกิจศึกษาโลก เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารสมาคมสหกิจศึกษาโลก (ซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยเดร็ก เซลล์นครฟิลาเดลเฟีย เพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา) ได้มีมติเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) <<อ่านต่อ>>
นวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย
ชื่อนวัตกรรม : กิจกรรมการเรียนรู้ผลสะท้อนการปฎิบัติสหกิจศึกษา
(Co-operative Education Self- Reflection) เพื่อส่งเสริมการประเมินพัฒนาตนเองของนักศึกษา
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี <<Clip VDO>>
อ่านข่าวเก่าได้ที่นี่
 

©2012 The Center for Cooperative Education and Career Development
Suranaree University of Technology
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4422-3046-57 โทรสาร 0-4422-3045,53 E-mail : coop@sut.ac.th
ติดต่อ Web Master 0-4422-3098