หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ
กรกฎาคม 2557
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 385093
     จำนวนผู้ออนไลน์ขณะนี้ : 1
Image
CSS Free Templates with jQuery Slider
            สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษา ที่เน้นการปฏิบัติงานใน สถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้ นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ งานที่นักศึกษาปฏิบัติจะตรงกับ สาขาวิชาของนักศึกษา โดยเน้นการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จากการทำงานจริงเป็นหลัก หรือ Work-based learning หรือ โครงงานพิเศษ (Project) ที่มีประโยชน์กับสถานประกอบการ เช่น การปรับปรุง หรือการเพิ่มประสิทธิภาพ หรือการแก้ปัญหาของกระบวนการทำงาน ซึ่ง นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จได้ภายใน 4 เดือน ทำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ ประสบการณ์จากการทำงาน และมีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุด
Untitled Document
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม กิจกรรมที่ผ่านมา
Image
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทในเครือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดยศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทในเครือ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม มทส. และนายบวรนันท์ ทองกัลยา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและบริหารร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในนามขององค์กร <<อ่านต่อ>>
   
กิจกรรม "ร่วมสมัครงานกับ เครือเบทาโกร"
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับ เครือเบทาโกร ได้กำหนดจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูล รายละเอียดตำแหน่งและการสัมภาษณ์งานสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และเทคโนโลยีอาหาร ในวันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 ระหว่าง เวลา 08.30 – 16.00 น. (08.30-10.00 น. ณ ห้อง B3103 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและตำแหน่งงานสหกิจศึกษารวมไปถึงการกรอกใบสมัครงานสหกิจศึกษา และเวลา 10.30–16.00 น. เป็นการสัมภาษณ์งาน สหกิจศึกษา ณ ห้องสัมภาษณ์ 1-3 ชั้น 2 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ)
   
กิจกรรม "ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557"
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ขอเชิญนศ.ชั้นปีที่ 2 ร่วมกิจกรรม "ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557" เวลา 15.30-18.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ อาคารเรียนรวม 1 ชุดพิธีการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557 เวลา 15.30-18.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ อาคารเรียนรวม 1 ชุดพิธีการ (ยกเว้นสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเซรามิก ที่ต้องร่วมกิจกรรมนี้ในวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สำนักวิชาแพทยศาสตร์ (ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรมนี้วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 15.30-18.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ อาคารเรียนรวม 1 ชุดพิธีการ โปรดเตรียมบัตรนักศึกษาเพื่อเช็คชื่อ ทั้งนี้หากติดเรียนในเวลาดังกล่าวขอให้รวบรวมรายชื่อแล้วให้อาจารย์ผู้สอนลงนามรับรองใแล้วส่งมาที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 0-4422-3054
   
กิจกรรมพัฒนาทักษะ Microsoft Excel 2010 และเทคนิคการใช้งานเบื้องต้นสำหรับการทำงาน
ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจ สมัคร กิจกรรมพัฒนาทักษะ Microsoft Excel 2010 และเทคนิคการใช้งานเบื้องต้นสำหรับการทำงาน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัดเพียง 40 คน เท่านั้น !!! สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 สมัครได้ที่โต๊ะ 12 ฝ่ายพัฒนาอาชีพ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 044-223054 ในวันและเวลาราชการ
   
กิจกรรม "TOEIC เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ"
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี  ทุกสาขาวิชา และบุคลากรที่สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม TOEIC เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาและบุคลากร ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557
เปิดรับสมัครวันนี้–พุธที่ 23 ก.ค. 57 สอบ Pre-test ศุกร์ที่ 25 ก.ค. 57 เวลา 17.30-19.30 น. สมัครที่ศูนย์สหกิจศึกษา และพัฒนาอาชีพ โต๊ะ 12 โทร. 044-223054
   
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง สำหรับบัณฑิต
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ขอประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานและประกาศรับสมัครงานของบริษัทต่างๆ ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 สำหรับบุคคลที่สนใจร่วมสมัครงานกับทางบริษัท สามารถดูรายละเอียด <<คลิ๊ก>>
       
       
ข่าวเด่นสหกิจศึกษา
มทส. เปิดหลักสูตรปริญญาโท-เอกสหกิจศึกษาเป็นแห่งแรกของโลก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป็นมหาวิทยาลัยแรกในประเทศไทยที่ได้นำสหกิจศึกษา (Cooperative Education) มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2536 เป็นเวลายี่สิบปีมาแล้ว สหกิจศึกษา เป็นระบบการศึกษาที่เน้นประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริงในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต เป็นการจัดการศึกษาที่บูรณาการการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงเต็มเวลาในสถานประกอบการ (Work Integrated Learning) ซึ่งพัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษามีปัญหาด้านประสิทธิภาพการสอนนักศึกษาให้มีทักษะทางวิชาชีพต่าง ๆ สหกิจศึกษาจึงช่วยพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะสามารถทํางานตรงตามสาขาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพทันทีที่สำเร็จการศึกษา   <<อ่านต่อ>>
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับคัดเลือกจากสหกิจศึกษาโลก ให้เป็นสำนักงานสหกิจศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก...
          เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย หนึ่งในคณะกรรมการบริหารสมาคมสหกิจศึกษาโลก เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารสมาคมสหกิจศึกษาโลก (ซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยเดร็ก เซลล์นครฟิลาเดลเฟีย เพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา) ได้มีมติเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) <<อ่านต่อ>>
นวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย
ชื่อนวัตกรรม : กิจกรรมการเรียนรู้ผลสะท้อนการปฎิบัติสหกิจศึกษา
(Co-operative Education Self- Reflection) เพื่อส่งเสริมการประเมินพัฒนาตนเองของนักศึกษา
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี <<Clip VDO>>
อ่านข่าวเก่าได้ที่นี่
นักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำภาคการศึกษา 2/2556
1. นายพิษณุ ญาติโสม สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
2. นายจิรวัฒน์ ตีไธสง สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
3. นางสาวจิณณพัต รัตนโสภณกุล สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
4. นางสาวเดือนฉาย เงางาม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
5. นางสาวพิชญา พันวัน สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง
6. นางสาวกนกอร จันทร์สม สาชาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
7. นายอุดมศักดิ์ พรมลี สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
8. นางสาววิมลวรรณ ศรีพุ่ม สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
9. นายปรัชไชยา อาสน์ปาสา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
10. นางสาวกฤติยา เสริฐสนิท สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
11. นางสาวลาวัลย์ สัมพันธ์พร สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
12. นายนัฐพร อินเจริญ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
13. นางสาวจริญญา กูบกระโทก สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
14. นายมนัส ตั้งสุขสันต์ สาขาวิชาอาชีวอนายมัยและความปลอดภัย
นักศึกษาที่ได้รับรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำภาคการศึกษา 2/2556
ชื่อโครงงาน : โครงงานศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพแหล่งผลิตปิโตรเลียมโป่งทรายคำ
ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมพลังงานทหาร
สาขาวิชา : เทคโนโลยีธรณี
            นายภานุพงศ์ แก้วหมุด
 
ชื่อโครงงาน : โครงงานศึกษาภาพรวมของการผลิตน้ำตาลและการหาสภาวะของการวิเคราะห์ความชื้นด้วยตู้อบลมร้อนสูญญากาศ
ปฏิบัติงาน ณ บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอาหาร
            นางสาวจินต์จุฑา กรรณเทพ
 
ชื่อโครงงาน : แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายออนไลน์
ปฏิบัติงาน ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์การกีฬา
            นายศักดิ์ดา กล้าหาญ
 
ชื่อโครงงาน : โครงงานการศึกษาสภาพสินค้าที่ชำรุดเสียหายในตู้ container ประเภท LCL ก่อนการยกขนเคลื่นย้าย
ปฏิบัติงาน ณ บริษัท ทีไอพีเอส จำกัด
สาขาวิชา : วิศวกรรมขนส่ง
            นางสาวดาราพร อาระหัง
 
ชื่อโครงงาน : โครงงานสรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ปฏิบัติงาน ณ บริษัท โกลบอล ไอซีที (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
            นายถิรวุฒิ ไชยชะอุ่ม
 
ชื่อโครงงาน : The Evaluation of Overall Heat Transfer Coefficient of Heat Exchanger
ปฏิบัติงาน ณ บริษัท เกลือพิมาย จำกัด
สาขาวิชา : วิศวกรรมเคมี
            นางสาวธมนวรรณ ไขโพธิ์
 
ชื่อโครงงาน : โครงงานลดปัญหาจุดดำบนผลิตภัณฑ์ Sanitaryware
ปฏิบัติงาน ณ บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สาขาวิชา : วิศวกรรมเซรามิก
           นายสุพัฒสร แก้วเรือง
 
ชื่อโครงงาน : โครงงานการศึกาการใช้แสงอัลตราไวโอเลตสำหรับการฆ่าเชื้อในพื้นที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ด้านจุลชีวิวทยา
ปฏิบัติงาน ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สาขาวิชา : วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
           นางสาวกฤติยา เสริฐสนิท
 
ชื่อโครงงาน : โครงงานการลดปริมาณของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตการประกอบ
ปฏิบัติงาน ณ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาวิชา : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
           นายวิทวัส จันพิทักษ์
 
ชื่อโครงงาน : โครงงานการศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลกระสังโดยใช้ระบบบึงประดิษฐ์
ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลกระสัง
สาขาวิชา : อนามัยสิ่งแวดล้อม
           นายธวัชชัย ติรักษา
 
ชื่อโครงงาน : โครงงานการศึกาลักษณะการเกิดเสียงกับแนวทางการควบคุม
ปฏิบัติงาน ณ บริษัท ไอชิน ทากาโอก้า ฟาวน์ดริ บางปะกง จำกัด
สาขาวิชา : อาชีวอนายมัยและความปลอดภัย
           นางสาวทิพย์สุดา ตั้งมั่นดี
ดูรายชื่อนักศึกษาดีเด่นย้อนหลัง