หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 346055
     จำนวนผู้ออนไลน์ขณะนี้ : 1
Image
CSS Free Templates with jQuery Slider
            สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษา ที่เน้นการปฏิบัติงานใน สถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้ นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ งานที่นักศึกษาปฏิบัติจะตรงกับ สาขาวิชาของนักศึกษา โดยเน้นการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จากการทำงานจริงเป็นหลัก หรือ Work-based learning หรือ โครงงานพิเศษ (Project) ที่มีประโยชน์กับสถานประกอบการ เช่น การปรับปรุง หรือการเพิ่มประสิทธิภาพ หรือการแก้ปัญหาของกระบวนการทำงาน ซึ่ง นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จได้ภายใน 4 เดือน ทำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ ประสบการณ์จากการทำงาน และมีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุด
Untitled Document
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม กิจกรรมที่ผ่านมา
Image
กิจกรรม "กิจกรรมรับฟังโอวาท และสัมภาษณ์ สัมมนาหลังกลับจากสถานประกอบการ"
สำหรับนศ.สหกิจศึกษา 3/2556 ที่กำลังจะกลับมา **กำหนดการที่แยกเป็นสาขาวิชา กำลังรอการตอบกลับจากสาขานะครับ ให้เรารอดูประกาสอย่างต่อเนื่อง **เรื่องหอพัก กำลังประสานให้นะครับ รอดูประกาศต่อไป **สอบถามเพิ่มเติม 0-4422-3054 **คนที่กลับหลัง 25 เมษา ให้แจ้งอาจารย์และนัดหมายวันนำเสนอโครงงานแล้วโทรกลับมาแจ้งศูนย์สหกิจศึกษาฯ ที่ 0-4422-3048 นะครับ ดูกำหนดการ
   
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง สำหรับบัณฑิต
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ขอประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานและประกาศรับสมัครงานของบริษัทต่างๆ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 สำหรับบุคคลที่สนใจร่วมสมัครงานกับทางบริษัท สามารถดูรายละเอียด <<คลิ๊ก>>
       
       
ข่าวเด่นสหกิจศึกษา
มทส. เปิดหลักสูตรปริญญาโท-เอกสหกิจศึกษาเป็นแห่งแรกของโลก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป็นมหาวิทยาลัยแรกในประเทศไทยที่ได้นำสหกิจศึกษา (Cooperative Education) มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2536 เป็นเวลายี่สิบปีมาแล้ว สหกิจศึกษา เป็นระบบการศึกษาที่เน้นประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริงในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต เป็นการจัดการศึกษาที่บูรณาการการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงเต็มเวลาในสถานประกอบการ (Work Integrated Learning) ซึ่งพัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษามีปัญหาด้านประสิทธิภาพการสอนนักศึกษาให้มีทักษะทางวิชาชีพต่าง ๆ สหกิจศึกษาจึงช่วยพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะสามารถทํางานตรงตามสาขาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพทันทีที่สำเร็จการศึกษา   <<อ่านต่อ>>

รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ
National Cooperative Education Award
ขอแสดงความยินดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับรางวัล
            สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น
คุณธีรศักดิ์ สงวนมานะศักดิ์ กับรางวัล
            ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานประกอบการ

ตลาดนัดแรงงานบัณฑิต มทส. และตลาดนัดงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา จัด “ตลาดนัดแรงงานบัณฑิต มทส. และตลาดนัดงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556” (SUT Jobfair & Coop Fair 2014) โดยมีสถานประกอบการ 107 แห่ง ตำแหน่งงานกว่า 6,000 อัตรา ให้แก่บัณฑิต นักศึกษา และผู้สนใจสมัครงานทั่วไป ได้สมัครงานตามคุณวุฒิและความสนใจ รวมทั้ง ตำแหน่งงานสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา มทส. ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและการทำงาน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มทส. <<อ่านต่อ>>    <<ภาพกิจกรรม>>
วันสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 5 (6 มิถุนายน 2556)
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ สมาคมสหกิจศึกษาไทย และเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 เครือข่าย จัดงาน “วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2556” ซึ่งได้มีการคัดเลือกและตัดสินสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติและระดับเครือข่ายในประเภทต่างๆ สำหรับรางวัลสถานศึกษาสหกิจ ศึกษาดีเด่น ด้านสถานศึกษาดำเนินการสหกิ จศึกษานานาชาติ ซึ่งพิจารณาจากการเตรียมความพร้อมสู่ระดับนานาชาติ ทั้งด้านพัฒนาทักษะขีดความสามารถด้านอาชีพ ความพร้อมในการประกอบอาชีพ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษา สถานศึกษาได้ประสานความร่วม มือกับสถานประกอบการในการจัดหาทรัพยากรที่เหมาะสม <<อ่านต่อ>>
"ข้อคิดเห็นของนักศึกษาสหกิจศึกษาแลกเปลี่ยนนานาชาติ จากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาที่ได้มาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงธันวาคม 2555" <<Clip VDO>>    
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับคัดเลือกจากสหกิจศึกษาโลก ให้เป็นสำนักงานสหกิจศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก...
          เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย หนึ่งในคณะกรรมการบริหารสมาคมสหกิจศึกษาโลก เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารสมาคมสหกิจศึกษาโลก (ซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยเดร็ก เซลล์นครฟิลาเดลเฟีย เพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา) ได้มีมติเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) <<อ่านต่อ>>
นวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย
ชื่อนวัตกรรม : กิจกรรมการเรียนรู้ผลสะท้อนการปฎิบัติสหกิจศึกษา
(Co-operative Education Self- Reflection) เพื่อส่งเสริมการประเมินพัฒนาตนเองของนักศึกษา
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี <<Clip VDO>>
อ่านข่าวเก่าได้ที่นี่
นักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำภาคการศึกษา 2/2556
1. นายพิษณุ ญาติโสม สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
2. นายจิรวัฒน์ ตีไธสง สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
3. นางสาวจิณณพัต รัตนโสภณกุล สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
4. นางสาวเดือนฉาย เงางาม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
5. นางสาวพิชญา พันวัน สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง
6. นางสาวกนกอร จันทร์สม สาชาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
7. นายอุดมศักดิ์ พรมลี สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
8. นางสาววิมลวรรณ ศรีพุ่ม สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
9. นายปรัชไชยา อาสน์ปาสา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
10. นางสาวกฤติยา เสริฐสนิท สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
11. นางสาวลาวัลย์ สัมพันธ์พร สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
12. นายนัฐพร อินเจริญ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
13. นางสาวจริญญา กูบกระโทก สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
14. นายมนัส ตั้งสุขสันต์ สาขาวิชาอาชีวอนายมัยและความปลอดภัย
นักศึกษาที่ได้รับรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำภาคการศึกษา 2/2556
ชื่อโครงงาน : โครงงานศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพแหล่งผลิตปิโตรเลียมโป่งทรายคำ
ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมพลังงานทหาร
สาขาวิชา : เทคโนโลยีธรณี
            นายภานุพงศ์ แก้วหมุด
 
ชื่อโครงงาน : โครงงานศึกษาภาพรวมของการผลิตน้ำตาลและการหาสภาวะของการวิเคราะห์ความชื้นด้วยตู้อบลมร้อนสูญญากาศ
ปฏิบัติงาน ณ บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอาหาร
            นางสาวจินต์จุฑา กรรณเทพ
 
ชื่อโครงงาน : แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายออนไลน์
ปฏิบัติงาน ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์การกีฬา
            นายศักดิ์ดา กล้าหาญ
 
ชื่อโครงงาน : โครงงานการศึกษาสภาพสินค้าที่ชำรุดเสียหายในตู้ container ประเภท LCL ก่อนการยกขนเคลื่นย้าย
ปฏิบัติงาน ณ บริษัท ทีไอพีเอส จำกัด
สาขาวิชา : วิศวกรรมขนส่ง
            นางสาวดาราพร อาระหัง
 
ชื่อโครงงาน : โครงงานสรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ปฏิบัติงาน ณ บริษัท โกลบอล ไอซีที (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
            นายถิรวุฒิ ไชยชะอุ่ม
 
ชื่อโครงงาน : The Evaluation of Overall Heat Transfer Coefficient of Heat Exchanger
ปฏิบัติงาน ณ บริษัท เกลือพิมาย จำกัด
สาขาวิชา : วิศวกรรมเคมี
            นางสาวธมนวรรณ ไขโพธิ์
 
ชื่อโครงงาน : โครงงานลดปัญหาจุดดำบนผลิตภัณฑ์ Sanitaryware
ปฏิบัติงาน ณ บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สาขาวิชา : วิศวกรรมเซรามิก
           นายสุพัฒสร แก้วเรือง
 
ชื่อโครงงาน : โครงงานการศึกาการใช้แสงอัลตราไวโอเลตสำหรับการฆ่าเชื้อในพื้นที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ด้านจุลชีวิวทยา
ปฏิบัติงาน ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สาขาวิชา : วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
           นางสาวกฤติยา เสริฐสนิท
 
ชื่อโครงงาน : โครงงานการลดปริมาณของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตการประกอบ
ปฏิบัติงาน ณ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาวิชา : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
           นายวิทวัส จันพิทักษ์
 
ชื่อโครงงาน : โครงงานการศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลกระสังโดยใช้ระบบบึงประดิษฐ์
ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลกระสัง
สาขาวิชา : อนามัยสิ่งแวดล้อม
           นายธวัชชัย ติรักษา
 
ชื่อโครงงาน : โครงงานการศึกาลักษณะการเกิดเสียงกับแนวทางการควบคุม
ปฏิบัติงาน ณ บริษัท ไอชิน ทากาโอก้า ฟาวน์ดริ บางปะกง จำกัด
สาขาวิชา : อาชีวอนายมัยและความปลอดภัย
           นางสาวทิพย์สุดา ตั้งมั่นดี
ดูรายชื่อนักศึกษาดีเด่นย้อนหลัง